Mange barn møter opp første skoledag med et hode og hjerte fulle av ambisjoner og drømmer om hvordan deres fremtid skal være. Det at flere og flere barn vokser opp i familier med lave inntekter, er en stopper for mange barns drømmer.

I Viken har nesten ni prosent av innbyggerne en vedvarende lavinntekt. Lillestrøm er for liten til å ha for store forskjeller. I Lillestrøm kommune har vi også utfordringer knyttet til sosial ulikhet. Sosial ulikhet påvirkes av mange forhold, og en god skole og jobb er nøkkelen ut av fattigdom. I Lillestrøm må vi derfor ha ambisjoner for å skape en god skole for alle, og at flere skal komme i jobb.

Norge er et av landene i verden med minst forskjeller mellom folk. Likevel ser vi en økning av barn som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Fattigdom handler ikke ene og alene om et tak over hodet eller å ha mat på bordet. Det handler like mye om å ikke kunne delta på fritidsaktivitet, eller å ikke kunne delta på et bursdagsselskap.

Å være fattig i verdens rikeste land er problematisk. Derfor synes vi det er skuffende at den nye regjeringen fjerner fritidskortet som snart var på vei til alle barn og unge i Norge.

Tidlig innsats

Alle barn fortjener å kunne følge drømmene sine. For å kunne få til dette, er tidlig innsats allerede fra barnehagen - helt essensielt. Høyre har de siste to årene i kommunestyret vært en forkjemper for språkpedagoger i barnehagen. Det er viktig at den beste spesialpedagogiske kompetansen blir benyttet for barnas beste.

På den andre siden har Arbeiderpartiet ønsket å prioritere mat i barnehagen og et storslått kjøkken for mange hundre tusen kroner. Jeg er bekymret for at det pedagogiske tilbudet blir svekket, og det synes jeg bør komme først. Barnehagen bør kunne utjevne sosiale forskjeller og det gjør vi ved å satse på tidlig innsats.

Nytt budsjett sist uke

Vi må sette inn tiltak som gjør at barna blir gode i språk, lek og lærer før de begynner på skolen. Sist uke ble det vedtatt nytt budsjett, og språkpedagoger i barnehagen var ikke prioritert i Ap, Sp, SV og KrF sitt budsjettforslag. Dette er bekymringsverdig.

Lillestrøm trenger et løft i skolen. Lillestrømskolen viser i nasjonale prøver at vi ligger lavere eller på grensen med Viken-fylkeskommune når det gjelder resultatene på de nasjonale prøvene. For at vi skal kunne få til et løft i Lillestrømskolen trenger vi å satse på tidlig innsats i lesing, skriving og regning.

Trenger sårt et løft

Høyre har i sitt budsjettforslag foreslått å satse på tidlig innsats i skolen. Vår største utfordring er håndtering av etterslepet som koronapandemien har gitt oss. Det er langt flere barn og unge som sliter med psykiske helseplager i dag enn før pandemien inntraff oss. Ungdomsskoleelever er spesielt mye plaget med depressive tanker.

Dette gir grunn til bekymring. Høyre vet at psykisk helse blant unge er en viktig prioritering for fremtiden, og vi har i vårt alternative budsjett et ønske om en styrkning i helsesykepleiere. I dag er dekningen av helsesykepleiere i skolehelsetjenesten 11 stillinger lavere enn helsedirektoratets anbefaling. Vi trenger sårt et løft på dette området.

Vi vet at vår økonomiske situasjon i kommunen kunne vært bedre med større handlingsrom. Politikk handler om prioriteringer, og Høyre ønsker et Lillestrøm med små forskjeller. Da må tidlig innsats og en god skole være vår viktigste jobb.