Hvordan er det mulig å bruke oss brukere som unnskyldning for å nedskalere glommakryssingen?

Jeg er helt overbevist om at folk og fe som skal over brua, ville mer enn gjerne betale noen kroner mer i bomavgift for å få en planfri bru. Folk slipper å komme for sent til jobb osv. Transportnæringen vil kunne levere mer presis og dette er vel viktig for den næringsvirksomheten man bygger opp på østsiden i dag!

Det er et for dårlig argument, i tillegg tror jeg avstemningen hadde blitt annerledes hvis representantene ikke måtte følge partipisken!

I det minste burde dere vurdere å lage det planfritt også på vestsiden. Dette har jeg sett tegninger på og er fullt mulig å gjennomføre. Der er det bare fjell.

Det som er besluttet nå, er akkurat det samme som er der i dag. Man flytter bare starten av køen fra Hovinhøgda til rundkjøringen på vestsiden av brua. Hvis man har fulgt med i timen så vet man at egoistene som skal over brua i dag finner på alle muligheter som finnes i dag. Over Garderåsen eller via Nerdrum stasjon med mer. ! Med dagens forslag vil man fortsatt legge opp til at dette fortsatt er mulig. Da vil alle fra høyre og venstre gjøre at en oppbremsing vil lage køen slik den er i dag, dette bør være helt innlysende for enhver som har kjørt bil til og fra Oslo i noen år.

Det var vel en grunn til at Statens Vegvesen foreslo den løsningen de kom med, dette er tross alt fagfolk. Nå har de blitt overkjørt av en såkalt demokratisk gruppe som ikke burde drive med infrastruktur på tvers av regioner. Demokratiet i denne saken har utsatt brua i over 20 år, og det bør ikke politikerne være stolte av.

Bjarne Fredriksen, Lørenskog