Glenn Tomas skal bygge over 100 leiligheter i hjembygda

Skal bygge 80 boliger på den gamle industritomta.