Vi leser at Fornebubanen sprekker med ytterligere 5 milliarder kroner! Prisen er nå oppe i 26,4 milliarder. Slik kan det gå når offentlig forvaltning leker butikk.

Alle tilhengere av å beholde Viken fylke advarte mot kostnadene ved å reversere storfylket til de opprinnelige fylker Akershus, Buskerud og Østfold. Det ble anslått å skulle koste 3-400 millioner.

Dette er til sammenligning et beløp på mellom 6-8 prosent i forhold til den nye budsjettsprekken på Fornebubanen.

Jeg tenker at det er en overkommelig kostnad for å rette opp i en stor feil som ble begått da Viken fylke ble etablert. Det beste hadde vært å fjerne fylkeskommunene som forvaltningsnivå, slik Fremskrittspartiet har programfestet.

Offentlig byråkrati har en tendens til å ese ut som en brøddeig med altfor mye gjær. Samferdsel er en oppgave som er underlagt fylkeskommunene, og fylkesadministrasjonene gir mange trygge, godt betalte arbeidsplasser for byråkrater.

Vi kan nok se langt etter Ahus-banen, som er prioritert bak Fornebubanen.

Cato Ruud, kommunestyremedlem Lørenskog Frp