– I de fleste nyere biler sier bilens varslingssystemer fra dersom bilbeltet ikke er festet i låsen når du kjører, men det gis ingen tilbakemelding på om beltet sitter riktig plassert mot kroppen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Veiavdelingen i Statens havarikommisjon for transport i en pressemelding.

De siste ti årene er antallet omkomne i trafikken nesten halvert. Nedgangen i antallet hardt skadde er mer beskjeden. Tall fra SSB viser at 714 personer ble hardt skadd i 2010. I 2019 var tallet 565.

Funn fra Statens havarikommisjons undersøkelser og traumesenteret på Ullevål sykehus viser at mange alvorlige skader skyldes feil beltebruk.

– De siste ti årene har vi nok sett et 40-talls skader der feil beltebruk forårsaker store skader på bukvegg og indre organer. Mørketallene er trolig høye, påpeker professor Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Ifølge Mellum er den vanligste feilen at den nedre delen av beltet ligger for høyt på magen.

– Sørg for at den nedre delen av beltet ligger helt nede over hoftene, og etterstram beltet med hånden. Det er også viktig at den øvre delen av beltet ligger nærmest mulig halsen. Gjør den ikke det, kan du risikere å skli ut av beltet ved en kollisjon. Sørg derfor for at bilbeltets høydejustering ikke er for lav, sier Mellum.

(©NTB)