I mediene debatteres det ukentlig problematikk som omhandler hovedsakelig de elektriske sparkesyklene, og hvordan de parkeres der de ikke burde vært. I Oslo og Viken vokser det nå fram en jungel av ulike selskaper, og apper som skal gjøre det «enkelt» å forflytte seg på disse farkostene.

Denne jungelen av selskaper og aktører som lover enkelhet, har egentlig ført til det motsatte. Det er uoversiktlig for kunder, og for byråkrati og skulle forholde seg til så mange.

Kollektivtransporten i Oslo hadde sin spede begynnelse som private selskaper, etter hvert opprettet også kommunen sitt eget selskap, A/S Oslo Sporveier. Gjennom tidene oppdaget man at det var viktig og samordne alle linjene og banene for at kundene skulle få et så godt tilbud som mulig. Et mindre vellykket forsøk på samordning av kollektivtransporten i 1974, «Stor-Oslo Lokaltrafikk» ble avløst av en mer vellykket samordning i 2007, nemlig Ruter. I dag kan vi reise på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser i Oslo og tidligere Akershus, med en app, et billettsystem, og med en aktør vi som kunde trenger å forholde oss til.

Det er mange meninger om Ruter, både positive og negative, men en ting kan alle være enig om, og det er at det er lett og forholde seg til ett selskap framfor 10 forskjellige.

Vi burde lære av hvordan buss, trikk, T-bane og båt lever i harmoni, og også inkludere bysykler, og elsparkesykler inn i denne verden. Det skal være lett å velge bort bilen, og det er neimen ikke enkelt når man må laste ned 5 forskjellige apper for å komme seg fra A til B.

Paradoksalt nok myldrer det også av sykler og elsparkesykler der kollektivtilbudet i dag allerede er godt utviklet. Hadde vi hatt en aktør, kunne dette vært samordnet bedre. La oss si du skal reise fra Tæruddalen til Lillestrøm. Her har busstilbudet blitt kuttet ned pga. få reisende. Hva med å sette opp et sykkelstativ med elsykler her?

En dag med fint være kunne man da valgt å ta sykkelen hele veien. En dag med regn orker man kanskje bare å sykle til Skedsmokorset for å bytte til buss.

Hadde dette vært innarbeidet i Ruter kunne man gjort dette enkelt og sømløst, med en billett og en pris.

En applikasjon, et selskap, et skiltsystem, da snakker vi enkelhet!

Så kan man videre debattere om Ruter skal gjøre dette helt selv, eller om de skal legge jobben ut på anbud, slik som med buss og båt. Den diskusjonen begir ikke jeg meg ut på i denne omgang.

Truls Monsen, kollektivreisende, Skedsmokorset