Må sikres ytterligere i løpet av timer: Har gitt pålegg om umiddelbar stans i boligprosjektet

Foreløpig er det usikkert hva som utløste raset. Flere har vært veiløse siden onsdag kveld.