– Vi kan ikke isolere oss fra trenden på Romerike

ENIGHET: - Vi er enige om inntil to prosent årlig vekst de neste fire årene, fastslår ordfører Anders Østensen (Ap).

ENIGHET: - Vi er enige om inntil to prosent årlig vekst de neste fire årene, fastslår ordfører Anders Østensen (Ap). Foto:

– Inntil to prosent årlig vekst skal vi håndtere fint. Vi kan ikke isolere oss fra trenden på Romerike, mener ordfører Anders Østensen (Ap).

DEL

Posisjonspartiene i Gjerdrum legger opp til en gjennomsnittlig befolkningsvekst på inntil to prosent de neste fire årene.

– Omregnet i antall personer snakker vi om en netto økning på rundt 150 innbyggere hvert år, til sammen 600.

Vekstraten var gjenstand for drøftinger i forhandlingene etter valget.

– Vi ønsker oss flere innbyggere, og Gjerdrum skal ha en sunn og god vekst.

Landlig preg

Ifølge Østensen er det en holdning i befolkningen om at Gjerdrum ikke må vokste for fort.

– Bygda skal fortsatt ha et landlig preg, med mye dyrket mark. Det er fortsatt uvant å bygge høyt i knutepunktet Ask, men vi kommer til å se enda flere slike bygg i vårt bygdesenter.

For tiden pågår to store prosjekter. Askhøgda vil få nærmere 200 boliger, Skjønhaugtunet 150.

– Siden kommer nye prosjekter som perler på ei snor, i første omgang Vestvang 2 og flere boliger på Brådalsfjellet.

Høyre vil ha balanse

Høyres nye frontfigur, Jo Daniel Liseth, sier i en kommentar at for Høyre er det viktigst at det er balanse mellom befolkningsvekst og kapasiteter innen kommunens tjenesteområder, samt innen samferdsel.

– Det er også viktig for oss at det er samsvar mellom den utformingen politikerne vedtar, og faktisk utbygging.

Liseth viser til at en har opplevd avvik i enkelte byggesaker.

– Uansett vekst er det viktig å ha politiske prosesser som sikrer at utbyggingen er i tråd med politiske intensjoner.

Ny hall

I den politiske plattforma som Ap, Sp, MDG og KrF står sammen om er bygging av ny idrettshall den største investeringen.

«Fremdriften i utviklingen av en flerbrukshall med to spilleflater fortsetter, i tråd med siste vedtatte økonomiplan», heter det i avtalen.

– Her skal vi regne nærmere på økonomien i prosjektet, men målet er å bygge hall i 2020, uttaler Østensen.

Om skolen i sentrum sier avtalen:

«Det vil i kommende periode være lite aktuelt å flytte Gjerdrum barneskole. Det er viktig å få avklart hvor store deler av dagens skoletomt som kan omreguleres, uten at dette går ut over kvaliteten på utearealet for skolen.»

Livsglede

Når det gjelder helse, omsorg og forebygging uttaler ordføreren at Gjerdrum skal legge enda større vekt på livsglede, ikke minst på sykehjemmet.

– De som bor på sykehjemmet er ikke en ensartet gruppe. Folk ønsker seg forskjellige aktiviteter, og det må vi i større grad ta hensyn til. Noen vil heller se fotball på TV enn å gå på andakt, for å gi et eksempel.

– Hva med sykehjemsmaten? Er den god nok?

– Maten som kommunen tilbyr skal være sunn, god og bærekraftig. Vi har styrket bemanningen, for å gjøre tilberedingen bedre, men vi kommer fortsatt til å kjøpe mat fra utenbygds leverandør.

Gjerdrum har i perioder leid plasser utenfor bygda, til tross for ledige plasser på eget sykehjem.

– For tiden leier vi ingen plasser andre steder, men å ta i bruk ny avdeling er ikke så enkelt som enkelte tror.


SKJØNHAUGTUNET: De første 33 leilighetene er nå tatt i bruk. Her kommer totalt 150 leiligheter fordelt på fire trinn.

SKJØNHAUGTUNET: De første 33 leilighetene er nå tatt i bruk. Her kommer totalt 150 leiligheter fordelt på fire trinn. Foto:


ASKHØGDA: Byggearbeidene på Askhøgda går sin gang. Bygningene i bakgrunnen tilhører Raumergården Hotel.

ASKHØGDA: Byggearbeidene på Askhøgda går sin gang. Bygningene i bakgrunnen tilhører Raumergården Hotel. Foto:


BEHOLDES: Gjerdrum barneskole beholdes i enda noen år, noe som begrenser en trinnvis utvikling av kvartalsstrukturen i området. Sentrumsplanen for Ask bør derfor revideres, mener posisjonspartiene.

BEHOLDES: Gjerdrum barneskole beholdes i enda noen år, noe som begrenser en trinnvis utvikling av kvartalsstrukturen i området. Sentrumsplanen for Ask bør derfor revideres, mener posisjonspartiene. Foto:

Fakta

Gjerdrum kommune hadde 6.820 innbyggere per 1. juli 2019.

Posisjonspartiene er enige om en årlig vekst på to prosent 2019–23.

Det tilsvarer en netto økning på nærmere 150 per år.

Gjerdrum hadde 5.671 innbyggere i 2009.

I 1999 var det registrert 4.486 innbyggere her.Artikkeltags