Gå til sidens hovedinnhold

Forventer ny flerbrukshall i 2020

Artikkelen er over 2 år gammel

Gjerdrum trenger ny idrettshall og står uten svømmehall. Idrettsrådets leder forventer at ny flerbrukshall står ferdig i 2020.

Jan Petter Folsland, gjenvalgt leder i Gjerdrum idrettsråd, sier seg glad for den forestående utbyggingen på «Oppvekstjordet» på Ask.

200 millioner kroner

Rådmann Frits Eriksen har presentert flerbrukshall med to spillflater og svømmehall med to basseng til en nettoinvestering på nærmere 200 millioner kroner.

Arealet hvor dagens hall ligger har angivelig en markedsverdi på 25 millioner kroner som boligeiendom.

«Videre detaljregulering avgrenses til å omfatte flerbrukshall og svømmehall med naturlig tilliggende funksjoner», heter det i kommunestyrets vedtak.

Idrettsrådets leder er spent på forslagene til budsjett og langtidsplan.

– Ideen om å redusere Oppvekstjordet og bruke noe til boligbygging er jeg imot. Vi trenger arealer til framtidas anlegg.  

Svømmehall viktig

– Når kan hallen bygges?

– Jeg forventer at ny flerbrukshall vil stå ferdig i 2020.

– Dagens hall vil bli revet?

– Ja, jeg tror det er den beste løsningen, å oppgradere den ville ha blitt veldig kostbart.

– Hva med svømmehall?

– Svømmehall er også viktig. Ikke bare for skolebarna, men sett ut fra et folkehelseperspektiv.

Optimisme

Ingrid Kristiansen, styreleder for Gjerdrum Idrettspark SA, uttaler:

– At en fortsetter detaljreguleringen av Oppvekstjordet, og konsentrerer reguleringen om ny flerbrukshall og svømmehall, gjør at prosessen kan gå raskere. Dette innebærer forhåpentligvis at flerbrukshall og svømmehall kan stå ferdig i 2020.

– Videre er vi også veldig glade for at det reguleres inn svømmehall på området. Sambruken idrettshall-svømmehall er noe innbyggerne vil ha stor glede av.

Erklæring i 2017

For halvannet år siden, i mars 2017, flagget posisjonspartiene at de ville prioritere flerbrukshall.

– Nå har det gått over halvannet år, ordfører Anders Østensen (Ap)?

– Vi vet at det er et akutt behov for flere hallflater, og det er viktig å komme i gang.

– Når kan det skje?

– 2020 er fullt mulig. Ved å bli enige om plasseringen, kan vi detaljregulere arealet. Vi er enige om å benytte det økonomiske handlingsrommet til å bygge hall.

– Hva med veien videre?

– Resterende areal på Oppvekstjordet må tas med i en rullering av områdeplanen for Ask, og detaljreguleres etter hvert som behovene melder seg og økonomien tilsier ytterligere investeringer.

2019-budsjettet og økonomiplanen kommer til behandling i november.

 

FAKTA

  • Gjerdrum fikk idrettshall i 2001, takket være stor lokal dugnadsinnsats.
  • Idrettshallen drives av Gjerdrum Idrettspark SA, med kommunen er medeier.
  • Behovet for ny flerbrukshall er stort, og har vært diskutert i flere år.
  • Etter bygging av idrettshall og svømmehall kommer trolig ny barneskole.

Kommentarer til denne saken