Boligmegleren Ihus sendte for noen uker siden ut 200 eksemplarer med adressert reklame til innbyggerne i Gjerdrum.

I annonsen viser de til en navngitt megler med teksten «Jeg har nylig solgt flere boliger i Gjerdrum, og er lokalkjent i området».


Bilder fra andre kommuner

I annonsen viser Ihus videre til fire konkrete salg gjennomført i henholdsvis Bråtegrenda, Bekkeberget, Åsvegen (som for øvrig ligger i Nannestad), og Himfjellvegen. Det viser seg imidlertid at husene som er avbildet ikke eksisterer i Gjerdrum i det hele tatt, og er hus som er solgt andre steder, til helt andre priser.
Flere som Romerikes Blad har snakket med har reagert på annonsen.


– En trykkfeil


Daglig leder i Ihus Jarle Smestad innrømmer at koblingen er uheldig.


– Husene som vises i annonsen er solgt av oss, men befinner seg altså ikke i Gjerdrum.

Her har det enten skjedd en glipp fra megler eller hos trykkeriet. Annonsen skal ha blitt sendt tilbake til oss for korrektur før den ble trykket, men feilene er tydeligvis ikke fanget opp av oss. Vi ser nå at det har blitt en feil miks av både hus, priser og sted, sier daglig leder i Ihus, Jarle Smestad.


Dere har gjort samme feil før i forbindelse med en annonsekampanje på Holt Vestvollen der heller ikke husene stemte overens med området de skulle vært solgt i.

Bløffer dere potensielle kunder med denne kampanjen?


– Annonsen som ble sendt ut på Holt Vestvollen, som du viser til, ble forbyttet med en annen annonse ved trykkeriet etter at vi hadde gitt korrektur. Dette lå derfor utenfor vår kontroll.


– At det er brukt feil hus i annonsene er ingen bevisst handling fra vår side. Vi vil nå se på rutinene våre i forhold til annonsering slik at dette ikke skjer igjen. Selv har vi ikke fått noen henvendelser fra publikum på dette, svarer Smestad.


– Har dere nylig gjennomført salg i veiene dere viser til, slik det står i annonsen?


– Vi kan bekrefte flere salg av boliger i dette området, blant annet i Bråtagrenda og Mellomfjellet. Det er også viktig for oss å understreke at vi i dag har ni ansatte som jobber med Romerike, deriblant ansatte med fartstid over 16 år. Vi har derfor svært god kjennskap til Romerikskommunene, deriblant Gjerdrum. Vi anser Gjerdrum som et spennende salgsområde. Feil kan skje men vi tar nå tak i dette, sier Smestad.

– Kan føre til at kjøpere villedes

– Uansett om dette har blitt gjort ved en feil gir denne annonsen forbrukeren et feil inntrykk av deres tjenester. Det sier fagdirektør i Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad.

Hun mener markedsføringen er lett villedende både fordi det gir grunn til å sette spørsmålstegn ved om det opereres med reelle tall i forhold til både prisstigning og salgssum.

– Det er også villedende å operere med bilde av hus som ikke eksisterer på navngitt gate. Videre så kan megleren neppe kalle seg lokalkjent når husene ikke samsvarer med navngitte gatene. Det kan føre til at kjøper villedes når de er på utkikk etter en lokalkjent megler når man skal gjennomføre ett av de største transaksjonene i livet, sier fagdirektøren.

– Men Ihus mener at det er gjort en feil?

– Det er heller ingen unnskyldning at trykkeri eller megler ikke har fulgt godt nok med. Dersom megler ikke har fulgt godt nok med, så har han jo ikke gjort jobben sin. Ihus har her et ansvar for å sikre at det er samsvar mellom realiteten og markedsføringstiltaket. I ett hett boligmarked med stor konkurranse, særlig på Østlandet, ser vi flere eksempler på reklame som er villedende for forbruker, sier Skjelbostad.