Siden midten av januar i fjor har politiet brukt store ressurser på å etterforske skredet som rammet Gjerdrum natt til 30. desember. Ti mennesker og et ufødt barn mistet livet i skredkatastrofen.

Allerede i januar i fjor startet politiet med arbeidet for å se om noen kunne være ansvarlige for at skredet gikk. En arbeidsgruppe på ti personer i Øst politidistrikt og Økokrim har jobbet med saken i nærmere ett år.

Nå er saken ferdig etterforsket, opplyser NRK.

Svært viktig konklusjon

Etterforskningen har vært ledet av den erfarne politiadvokaten Bjørn Arne Tronier. Samtidig som politiet har drevet sin etterforskning, har et regjeringsnedsatt utvalg jobbet med å finne ut av årsaken til at drøyt en million kubikkmeter masse raste ut.

29. september leverte det såkalte Ryan-utvalget sin første rapport.

– Det er et viktig arbeid som ble utført av utvalget. Det var svært viktig å få den konklusjonen på det tidspunktet den kom. Det har imidlertid ikke endret måten vi har jobbet på, sier Tronier til Romerikes Blad.

– Var det noe i rapporten som var spesielt interessant for dere?

– Det ønsker jeg ikke å si noe om, annet enn at arbeidet var svært viktig for oss.

Bildeserie

Bildene fra de første dagene etter skredet

Vil ikke kommentere innstillingen

Tronier omtaler politiets etterforskning som svært omfattende og tidskrevende.

– Politiet har snakket med og avhørt rundt 150 personer underveis i etterforskning. Det er personer vi mener kunne sitte på opplysninger som kunne opplyse saken, og som vi mener politiet kunne ha nytte av å snakke med, sier han.

Politiadvokaten holder kortene tett til brystet om hva politiet har funnet ut av, og offentligheten vil først få svar når statsadvokaten har sett på saken. Når det skjer, er ikke sikkert.

– Vi kommer ikke til å kommentere politiets innstilling. Når vi nå har sendt over saken, vil vi ikke kommentere noe rundt etterforskningen før statsadvokaten har avgjort saken, sier han.

– Kommer dere til å peke på noen som er ansvarlig for det som skjedde?

– Vi kommenterer som sagt ikke innstillingen.

Viktig verktøy

Leder for det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget Inge Ryan opplyser til RB at de har hatt flere digitale og fysiske møter med politiet.

– Vi fikk informasjon fra politiet om det som skjedde i timene og dagene etter skredet. Det ble viktig for oss i arbeidet med å lage en tidslinje, sier Ryan.

Da skredgranskerne la fram sin rapport 29. september i fjor konkluderte de med at erosjon i Tistilbekken var årsaken til skredet og at den våte og milde høsten var den utløsende faktoren.

– Jeg tror rapporten har vært et viktig verktøy for dem i etterforskningen, sier Ryan.

Utvalgslederen sier at de ga politiet tilgang til den skriftlige dokumentasjonen de mottok fra Gjerdrum kommune. Det handlet i hovedsak om plan- og byggesaksdokumenter i området bakover i tid.

Minnemarkering fra Gjerdrum med taler og musikk.