Det skriver Nedre Romerike Brann- og redningsvesen i en pressemelding.

Nå skal de ta over beredskapen for kommunens 7.200 innbyggere.

Kortere utrykningstid

I dag er kommunen en del av Øvre Romerike brann- og redning, som har sitt hovedkontor på Jessheim i Ullensaker. Men siden 2013 har kommunen hatt avtale om førsteinnsats med Skedsmo brannstasjon i Lillestrøm.

– Skedsmo brannstasjon i Lillestrøm kommune har kortest utrykningstid til kommunen, skriver de i pressemeldingen.

Siden den gang har Nedre Romerike brann- og redning hatt mange oppdrag i Gjerdrum, og hittil i år har de hatt 61 utrykninger. De var også svært sentrale og bidro i redningsaksjonen under leirskredet på Ask i Gjerdrum i 2020. De to avdelingene har hatt et tett og viktig samarbeid.

Behov for ekstra bemanning nå

Nedre Romerike brann- og redning (NRBR) består av en operativ avdeling som rykker ut, og en forebyggende avdeling. Nå som Gjerdrum trer inn i NRBR blir det behov for flere ansatte. Det er 2.400 skorsteiner og 21 særskilte brannobjekter i kommunen. De skriver:

– Vi trenger en ekstra stilling i hver av de to seksjonene: feiing og service, og tilsynsseksjonen.

Ny logo

Innbyggere i Gjerdrum kan legge merke til endringen ved å se at brannforebyggere, feiere og tilsynspersonell vil bruke uniformer og biler med en ny logo. I tillegg blir telefonnummeret til sentralbordet endret. Utenom dette har konstituert brann- og redningssjef Ronny Årstein en klar beskjed:

– Ved brann og ulykker skal man selvsagt ringe 110 som i hele landet, påpeker han.