– Gjerdet kunne hindre sikten for bilistene. Vi bestemte oss for å fjerne to deler.

Gjerdet gjorde det vanskelig å se fotgjengere som krysser veien. Nå er deler av gjerdet fjernet.