– Gjerdet er som en tett vegg. Det er fort gjort at noe skjer

Gjerdet gjør det vanskelig å se fotgjengerne. Knut Mørk frykter ulykker.