Selskapet varsler også at det kan bli «full diskusjon» om erstatning etter katastrofen i Gjerdrum, skriver Dagens Næringsliv.

– Det er for tidlig å peke på ansvarlige etter raset i Gjerdrum, men den diskusjonen kommer for fullt. Det gjør den alltid etter denne type hendelser, sier kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige til avisa.

29. desember, dagen før skredet på Gjerdrum, sendte Gjensidige stevning til Nedre Romerike tingrett mot to utbyggerselskaper, Norsk Gjenvinning og datterselskapet Asak Massemottak. De to utbyggerne sto bak gravearbeidene som ble utført i Sørum kommune i 2016 da et stort kvikkleireskred fant sted.

Tre arbeidere fra Litauen omkom i skredet. To av dem ble aldri funnet.

Gjensidige krever rundt fem millioner kroner tilbakebetalt, ifølge Thoresen.

Bakgrunnen for kravet er en rapport fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) som konkluderer med at skredet trolig var menneskeskapt som følge av oppfyllingsarbeid og planering. Blant annet ble det tømt masser utenfor området der det var gitt tillatelse, konstaterer rapporten.