Gå til sidens hovedinnhold

Gjengkriminalitet – politidistriktene er blitt for topptunge

Leserinnlegg

Romerikes Blad har mandag 12. oktober et større oppslag hvor ordførere, lokal- og stortingspolitikere sammen med representanter fra politiet etterlyser penger til kampen mot gjengkriminalitet.

Dette er en gjenganger så langt tilbake som jeg kan huske – og med god grunn! Imidlertid har aldri statsbudsjettet til politi- og lensmannsetaten vært større: Politiet får tildelt 478 millioner kroner til politistillinger og i tillegg øremerkede midler (som tidligere oftest har vært innbakt i budsjettet) med bl.a. 23 millioner til trening på beredskapssenteret, 39 millioner til påtalejurister, 40 millioner til styrking av oppgaver i Frontex og 42 millioner til midlertidige stillinger hos namsmannen.

Det må være på sin plass å spørre hvorledes alle disse midlene prioriteres. Jeg vil påstå at både Politidirektoratet og de nå 12 politidistriktene er blitt for topptunge. Etaten bør se grundig på sin organisasjon. Politireformen medførte på flere områder en helt nødvendig modernisering.

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt uttaler at det er en økning av ungdomsgjenger på Romerike og at det spesielt er en ting som hjelper – flere politistillinger. Etter en beskrivelse uttaler hun at det er den gode gamle oppskriften som krever folk med forebygging, snakke med ungdom og ha flere utekontakter. Politiet må være synlige i gatene og fange opp ungdom tidlig. Bygrensen mellom Lørenskog og Oslo er flytende. Det er mer politi i Oslos gater og Romerike har ikke tilnærmet de samme ressursene, hvilket bidrar til at det er lettere for kriminelle å operere i våre områder.

Velmente organisatoriske tiltak med politikontakter og en pålagt møtefrekvens med kommunens representanter er langt fra tilstrekkelig. Politiet må være lett tilgjengelige og aller viktigst fysisk til stede ute over tid, skape nærvær, kunnskap og trygghet – så får man effektivisere og forenkle byråkratiet!

Jens Bruun, tidl. lensmann i Lørenskog

Kommentarer til denne saken