Skedsmo Skolekorps gjennomfører tradisjonen tro, to loppemarkedet i normalår. Loppemarkedene arrangeres av foreldre og barn i korpset, og er således basert på frivilling innsats. Korpsforeldre som er til stede i aktivitetene til barna gjør en frivillig innsats. De som gir en frivillig innsats opplever å bidra med meningsfulle og viktige aktiviteter for samfunnet, og nedlegger et stort antall timer både til henting og sortering av lopper, til salgshelgen og til opprydningen etterpå.

Et av mange bidrag fra våre loppemarkeder er gjenbruk. Husholdninger leverer fra seg gjenbruksvarer som andre husholdninger får nytte av, fremfor å kaste dette og levere det inn som avfall via innsamlingsløsningene til ROAF. Vi forsøker å gi bort lopper, og da særlig møbler, på slutten av loppemarkedet for nettopp å slippe at det skal bli avfall. I tillegg kjører vi ut lopper for de som ikke kan frakte selv.

Når vi er ferdige med loppemarkedet sorterer vi loppene som ikke har blitt solgt, i to typer, de loppene som må kasseres fordi de ikke har blitt solgt, og faktisk avfall. Noen av de sorterte loppene, som klær, kan gis bort og behøver ikke sendes til ROAF som restlopper. Dette er lopper som fortsatt har ett sted de kan gjenbrukes. På den måten blir et loppemarked et stort stykke renovasjonsarbeid, som de frivillige gjør for ROAF.

Oslo kommune tilbyr gratis levering av restlopper. Det gjør ikke ROAF. Loppemarkeder kan levere restlopper hos ROAF. Men de må betales. ROAF sin største eier er Lillestrøm kommune. Hadde vi hatt samme mulighet i Lillestrøm som i Oslo kommune, ville dugnadsinnsatsen hatt en betydelig større verdi.

ROAF sin primæroppgave er henholdsvis innsamling og transport av husholdningsavfall. ROAF skriver på sine egne nettsider at de ønsker å støtte flere veldedige aktører, og vil derfor ikke lenger prioritere loppemarkeder på samme måte som tidligere.

Vi tjener penger på loppemarkedene. Men det skjer fordi en rekke mennesker stiller opp på dugnad og gjør en betydelig gratis innsats. Hadde det blitt regnet på hvor mye tid som går med for de frivillige til å hente lopper rundt omkring, så hadde vi snakket store summer. Da blir det ekstra surt at det må betales for å kaste det noen andre ville kunne gjenbruke i eller gjenvinne i ettertid.

Mye av restloppene er fullt brukbare, som kunne ha medført en større andel gjenbruk dersom kommunen hadde hatt insentiver til å sette det i omløp. I stedet blir loppemarked nedprioritert i innsamlingen, og må endatil betale for det som blir etterlevninger etter husholdningene. Ett av Lillestrøms hovedmål for 2020-2024 er å redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning. Gjenbruk bidrar til å oppnå dette formålet.

I selskapsavtalen til ROAF står det at eierne kan pålegge ROAF andre oppgaver knyttet til avfallshåndtering. Det er med andre ord ingen hindringer for å tilegne seg et mer miljøvennlig fokus på gjenbruk ved at ROAF kan gjenbruke restlopper og i tillegg støtte opp om loppedugnad ved å ta imot restlopper gratis. Det har de nemlig gjort før.

Skedsmo skolekorps synes kommunen må gi dugnaden større handlingsrom og legge til rette for en bedre innsats for miljø, samfunnsansvar og gjenbruk.

Trine Madane, Leder Skedsmo skolemusikk, nestleder Skedsmo Skolekorps, Skedsmokorset