Hvem du stemmer på, og hva du stemmer er helt og holdent opp til deg – det er slik det skal være. Men her er noen få grunner til å stemme på Frp og kanskje gi meg en personstemme!

Vi har alle merket de økte kostnadene på mat, strøm, kommunale avgifter, renter, kommunal husleie og parkeringsavgifter – ja, du skjønner tegningen. Stemmer du på Frp og meg den 11. september kan jeg garantere at du vil merke en reduksjon i noen av de utgiftene. Med, andre ord – skatter og avgifter skal ned.

Utvikle og skape

Ullensaker blir ikke bedre enn det vi som bor her gjør den, og hvordan politisk lederskap utøves for å legge til rette for utvikling. Brenner du for Ullensaker slik jeg gjør, og ønsker at barn- og unge skal ha gode oppvekstvilkår- uten mobbing, og med gode tilbud? Da må det stilles sterkere krav til oppvekstmiljøet, og oppfølgingen av barna våre. Vi må stimulere til at de gode tilbudene innen kultur- og idrett forsterkes. Vi må ta tak i de pøblene som lager kvalm, og ødelegger for alle andre, og vi må tørre å stille krav. Voksenpersoner må sette grenser, og de som lager kvalm som rammer andre må det gripes fatt. Det betyr at mobberen må ut av skolen, ikke mobbeofferet.

Ullensaker har enorme muligheter som det i dag ikke gripes fatt i. Vi har fordeler som arealer, infrastruktur, befolkningsvekst, og næringslivsaktører som vil satse som ikke løftes frem i det offentlige rom av politikere som skal lede. Vi bygger ikke godt nok opp om stoltheten og gleden ved å være Ullsokning, og bo her i denne flotte kommunen Det må vi endre på. Når en ordfører sier: «Jeg reiser heller til Oslo for å la barna leke» er vi nødt til å stille oss spørsmålet. Er dette et politisk grunnsyn som skal få kjennetegne byen og kommunen vår? Nei, mener jeg – og derfor trengs det annen lut.

Ja – vi kan

Holdninger avslører hvem du er. Holdninger sier noe om man har en tendens til å tenke, føle og handle positivt eller negativt ovenfor: mennesker, ideer, verdier etc. Dagens Ullensaker styres av politikere som har en NEI – holdning til det meste, og de fleste. Nye koster, og nye holdninger må inn. Min holdning er JA – vi kan, og vi i Frp har en positiv holdning til gode ideer, positive mennesker som vil skape og utvikle verdier for nærområdet og kommunen vår. De heier jeg på, og støtter opp om. Er du opptatt av det samme kan du stemme Frp den ved valget den 11. september og du kan gjerne gi meg et kryss så lover jeg å levere. Du bestemmer.

Tom Staahle, listekandidat kommune- og fylkestingsvalget, Jessheim