Grunneierne ønsker ikke flytrafikk på Kjeller. I henhold til grunneiernes planer for stedet, er det ikke mulig. Hvor mange av dem har tenkt å bo i blokkene som eventuelt kommer opp? At beskjeden flytrafikk er mulig både i byer og nærmeste omegn, finnes det eksempler på ellers i verden, og her dreier det seg ikke om ulykker.. Kjeller har ellers aldri vært utsatt for større ulykker , men da stedet var tilknyttet forsvaret utsatt for angrep under annen verdenskrig.

Viktige verdier er knyttet til virksomheten på Kjeller. Kjeller er stedet for en av verdens eldste flyplasser, Sydpolfareren Amundsen tok sitt flysertifikat der. Før annen verdenskrig var det flyproduksjon på Kjeller, og man var i forhandlinger i Sverige om å utvikle denne for produksjon av moderne fly av metall kort før annen verdenskrig kom til Norge, Forsvaret har hatt stor nytte av områder og i tilknytning til dette har man hatt samarbeid med skoler om utdannelse av flymekanikere. Kjellers langvarige tilknytning til fly og flyving er faktisk ganske unik i verdenssammenheng.

Den tidlige flyplassen der setter Lillestrøm på kartet på en helt spesiell måte i forhold til resten av verden, og heller enn å forsøke å utradere dette og minimalisere betydningen, må man bevare dette for fremtiden. Urbane blokker i Lillestrøm får aldri den samme historiske forankringen. Ungdom nå og senere kan være stolte av byen med en av verdens eldste flyplasser og en av Norges eldste togstasjoner.

Når det gjelder natur og klima er det en kjent sak at myrområder har betydning for CO2 utslipp, vil man vise vilje til å ta vare på klima og miljø, bør en også ta hensyn til dette.