Vi trenger flere folk på jobb i eldreomsorgen. Vi trenger en bemanningsnorm for å bemanne opp eldreomsorgen med flere sykepleiere, helsefagarbeidere, og andre for at gamle skal få god omsorg og hjelp. SV vil prioritere denne kampen i forhandling etter valget, og det skal vi kjempe for på Stortinget.

Det er så viktig at de som bruker sykehjem i Lillestrøm eller på Årsnes, eller trenger hjemmetjenester, skal få bedre omsorg. Under denne regjeringen har de eldre blitt glemt og kommunene har fått så lite penger at det er svært vanskelig å gi nok omsorg. Vi vil at de eldre aldri skal måtte vente i mange timer på å få hjelpen de trenger, at de ansatte har tid til å gi morsomme opplevelser, at det finnes god mat og tiden til en fin samtale. Det skal være godt å bli gammel i Norge.

Aftenpostens avsløringer i desember 2020 viste at mange eldre ikke fikk hjelpen de trengte. Det er et alvorlig faresignal om at vi trenger en ny politikk.

Bemanningsnorm

Stortinget har bestemt at barn alltid skal få nok folk på jobb i barnehagene og skolene, for at de får hjelpen de trenger. Hvorfor skal ikke de eldre få samme rettigheter?

SV har foreslått kvalitets- og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen flere ganger på Stortinget. Alle partiene fra Arbeiderpartiet til Frp har stemt imot, men SV tar dette inn i forhandlinger etter valget og vil bruke fortsette kampen for flere ansatte i eldreomsorgen.

Vi er stolte av at SV fikk flertall for samboergarantien for at de som elsker hverandre skal ha rett til å bo sammen om de vil. Vi jobbet med alle partiene for å få flertall, og fikk flertall sammen med høyrepartiene, men Ap, Sp og R stemte imot. SV skal kjempe får å verne denne retten og vi ber og støtte til forhandling med de andre partiene som stemte imot.

Gi de eldre en stemme

De eldre har blitt glemt i valgkampen. Det er de som har bygget landet vårt. Vi er stolt at vi fikk igjennom bemanningsnorm for barn før. Nå trenger vi å kjempe for samme rettighet til de eldre. Vi trenger en kvalitets- og kompetansebasert bemanningsnorm. Det vil vi og SV kjempe for.