Gå til sidens hovedinnhold

Gi barnehageansatte vaksine!

Leserinnlegg

Hver gang en barnehageansatt møter opp på jobb risikerer de å smittes av et virus som har ført til at hele verden har inntatt krisemodus. For man kan ikke be en toåring skifte egen bleie. Man kan ikke la være å hjelpe et barn opp i et lekestativ sammen med vennene sine. Man kan rett og slett ikke holde avstand i barnehagen. Barnehageansatte kan ikke bruke avstand og munnbind som beskyttelse, det er kun en ting som kan gi dem beskyttelsen de trenger; vaksine.

Da jeg var i praksis høsten 2020/vinteren 2021 som barnehagelærerstudent fikk jeg oppleve hvor utfordrende det kan være å være barnehageansatt under en pandemi. Daglig møtte jeg rundt 18 barn som alle var potensielle smittebærere. Foreldrene fikk komme én og én inn i gangen og levere barna. Munnbind var påbudt, men så fort barnet ble levert ble vi nødt til å glemme den potensielle smittefaren og gi barnet den oppmerksomheten de fortjener. Det var trangt på avdelingen og det var nærmest umulig å skulle holde én meters avstand med de andre ansatte til enhver tid. Mange av barna var så små at de ikke forsto at de måtte holde seg for munn og nese når de hostet og nøys, dermed var jeg daglig utsatt for snørr og spytt som muligens inneholdt koronasmitte.

Barnehageansatte beskyttes ikke av smittevernstiltak

Når andre arbeidsplasser ber alle ansatte ha hjemmekontor kan ikke barnehageansatte ta med seg tre toåringer hjem til seg og ha hjemmekontor der. Når en femåring trenger et trøstende fang, kan ikke en barnehageansatt be barnet sette seg et par meter unna for å opprettholde smittevern. Og når en gruppe barn spør om å leke sisten kan ikke en barnehageansatt be barna vente imens de finner frem munnbind og engangshansker. I møtet med barna må man se bort ifra smittevernstiltakene som beskytter mye av den resterende befolkningen. Det er ikke rart man blir redd og bekymret. Likevel tilbys barnehageansatte vaksinen samtidig som yrkesgrupper som har mulighet til hjemmekontor, avstandsregulering, eller i det minste munnbind og annet smittevernsutstyr.

I en ny rapport fra FHI vises en oversikt over yrker med høyere koronasmitte enn gjennomsnittet for yrkesaktive mellom 20 og 70 år i perioden januar- mars 2021. Her kommer det frem at barnehageassistenter er på sjette plass over yrker med mest smitte, og barnehagelærere befinner seg på ellevte plass på denne listen. I Oslo var barnehageassistenter det yrket med mest smitte, der hele 25 av 1000 barnehageassistenter ble smittet i motsetning til litt over 10 av 1000 øvrige yrkesaktive. Siden det ikke finnes noen måter for barnehageansatte å beskytte seg i møte med barna i barnehagen er det ikke rart at barnehageansatte er overrepresentert i denne statistikken.

Gjennom hele pandemien har regjeringen hatt stort fokus på å skjerme barn og unge fra de aller mest inngripende smittevernstiltakene. Ved høyt smittetrykk kan vi oppleve nedstenging av barnehagene, slik vi så i enkelte bydeler i Oslo før påske. Dersom de ansatte i barnehagen var vaksinert kunne barnehagene holdt åpne, også i områder med mye smitte. Dermed ville prioritert vaksinasjon av barnehageansatte bidratt til skjermingen av de yngste barna, samtidig som foreldrene får mulighet til å fortsette å jobbe. Men det hjelper ikke å holde barnehagene åpne om de ansatte ikke får det beskyttelsen de trenger.

Et yrke som allerede føler seg oversett

Problemene med underbemanning har ikke blitt bedre under pandemien. Imellom ekstra arbeidsoppgaver og mer fravær for å sikre at smittevernstiltakene følges er barnehageansatte utslitt. Ikke bare har de nok å tenke på når de er på jobb, men når de kommer hjem etter en lang dag velger mange å ta opp kampen mot systemet. Det skrives kronikker, lages underskriftskampanjer og det hyttes med neven. De vil ha rettferdig lønn for arbeidet, høyere bemanning, og et bedre innhold i barnehagene. De barnehageansatte vil barnas beste, og for å kunne gi barna det de fortjener og trenger de midlene til det. Men for at de ansatte skal orke å kjempe for at barnehagen kan blir så god som mulig må de være trygge på jobb.

I hele 56 land er lærere prioritert i vaksinekøen etter anbefaling av WHO (World Health Association) og UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), men ikke i Norge. Nå har også FHI åpnet for vaksineprioritering til lærere og barnehageansatte i områder med mye smitte for å unngå stengte skoler og barnehager uten at regjeringen virker å vurdere vaksineprioritering til barnehageansatte. Guri Melby og Bent Høie, hvis dere ikke vil høre på de som vet mest om barnehagelivet kan dere vel i det minste høre på de faglige rådene? Over hele landet krever barnehageansatte å få prioritert plass i vaksinekøen på bakgrunn av sine erfaringer og ekspertenes anbefalinger, men ingenting tyder på at dere hører på de dere skal representere.

Så Melby og Høie, spør barnehageansatte om så mye? Er det for mye å be om å bli hørt en gang iblant, i det minste? Er det for mye å få føle seg trygg når du møter opp på jobb? Er det for mye å be om å bli sett? Barnehagelærere har vært, og er fortsatt, blant de mest utsatte yrkesgruppene i over et år nå, og det er på tide at det offeret blir anerkjent. Så tilby barnehageansatte prioritert plass i vaksinekøen så de kan stelle barna og hjelpe de opp lekestativet uten å frykte for egen og families helse. Tilby barnehageansatte prioritert plass i vaksinekøen for at barnehagene skal kunne holde åpent. Og ikke minst, tilby barnehageansatte prioritert plass i vaksinekøen fordi de har møtt opp på, og gjort en god jobb gjennom hele pandemien.

Vilde Håkansson, Barnehagelærerstudent, Rælingen

Kommentarer til denne saken