Det var i 1998 flyplassåpningen ga støtet til samarbeidsorganet ØRU. Så kom turbulens, direktørfratreden og nedskalering av administrasjonen. Og Kommuneloven: Den bestemmer at denne typen selskaper skal hete «interkommunalt politisk råd.»

– Romerike best

I Språkrådet gir seniorrådgiver Bård Eskeland denne vurderingen:

– Betegnelsen er lang og tung, men det er bestemt gjennom den nye kommuneloven at «rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd», så det er ikke noe å gjøre med den saken, sier Eskeland, og fortsetter:

– Hvis det ikke er strengt nødvendig å bruke «Gardermoregionen», er «Øvre Romerike» både tydeligere og mer tradisjonsrikt. Hensynet til kontinuitet taler for å velge det. Men Gardermoregionen er korrekt nok, og i tråd med tradisjonelle regler for sammensetning, sier Eskeland.

LES Sier nei til ØRU-kommune

LES Fristes mest av Øvre-ekteskap

LES Aner ikke hva de sparer på ØRIK

LES Strid om direktør-oppsigelse

LES Godkjente regnskap med feil og mangler år etter år: – Ordførerne lot det gå for langt

Kr 25 per snute

De seks kommunene betaler 25 kroner per innbygger. Per 2. kvartal i år var innbyggertallet 107.080. Det blir 2,7 mill. til samarbeid i det interkommunale politiske rådet.

Om navnet skaper forvirring, vil tiden vise. I Viken-sammenheng omfatter «Gardermoregionen» både Øvre og Nedre Romerike. Når det gjelder det nye politiske råd er det altså bare Øvre-kommunene Ullensaker, Nannestad, Eidsvoll. Hurdal, Gjerdrum og Nes som skal samarbeide.

Det er Nannestadordfører Hans Thue som holder lederklubba i 2018–19. Rådsstyret består av ordførerne, og ledervervet går på rundgang.

Sjefen fornøyd

Styreleder Thue er fornøyd med det nye navnet, og uenig i Språkrådets vurdering:

– Di skal være ganske intern for å oppfatte hvor «Øvre Romerike» er. Gardermoen er et sted alle kjenner i dag, selv om Avinor ikke lenger bruker navnet. Vi tror «Gardermoeregionen» setter oss tydeligere på kartet, sier Thue.

Fakta

  • Ny kommunelov krever at interkommunale samarbeidsråd skal hete noe med «interkommunalt politisk råd»
  • Tidligere Øvre Romerike utvikling er nå i ferd med å bli Gardermoregionen interkommunalt politisk råd.
  • Norsk Språkråd mener navneskiftet gir et mer utydelig navn for det geografiske området.
  • Kommunepolitikerne har for tiden saken til behandling.
  • Rådet jobber med å tiltrekke regionen næringsliv og har ulike fellesløsninger for kommunale oppgaver, som interkommunal legevakt på LHL-klinikken på Jessheim.