Det sier politiførstebetjent og leder for forebyggende avdeling i Ullensaker lensmannsdistrikt, Anne-Kathrine Hofseth Gundersen. Torsdag slo hun og resten av politiet alarm om den økende bruken av narkotika, vold og trusler. De involverte blir også stadig yngre.

– For oss som står oppe i dette daglig, er det ikke noe tvil om at det er en negativ utvikling. Vi ser også at mye av det vi før kalte ungdomsskole- og videregående-problematikk, flytter seg ned mot barneskoletrinnene. Det er svært bekymringsverdig, sier Hofseth Gundersen.

Gjennom den økende narkotika- og voldsbruken, ser også politiet tendenser til såkalt «gangstermentalitet» hos de unge.

– De synes det er spennende med våpen. Selv om det ikke er ekte, men kopier eller softgun, har vi sett flere eksempler på at det brukes til trusler. Ofte gjennom snapchat eller andre sosiale medier. Vi har vært og beslaglagt våpen hos barneskoleelever i 11-årsalderen, etter at det har blitt sendt bilder av dette videre for å true andre elever. Sammen med disse finner vi innimellom finlandshetter, sier Hofseth Gundersen.

(Saken fortsetter under bildet)

Tatt påfallende mange

Ved juletider og utover vinteren hadde politiet store utfordringer knyttet til «beefing», at ungdommer avtalte store masseslagsmål. Etter å ha fått stoppet det verste trøkket rundt det, dukket det opp nye ting for politiet.

– Vi rakk akkurat å senke skuldrene litt og puste ut, så opplevde vi at nye utfordringer dukket opp. Vi synes det er påfallende at vi har tatt så mange ungdommer for narkotikabruk den siste tiden. Man blir bekymret når vi ser det er ungdom helt ned i 12-13-årsalderen som begynner å røyke og lefle med narkotika, sier Hofseth Gundersen.

– Funnet brukerutstyr med legoklosser

I større grad enn tidligere har politiet måtte bruke ressurser på barneskolene.

– Betjentene våre har funnet brukerutstyr sammen med legoklosser på gutterommet. Det er et trist skue, fastslår politiførstebetjenten.

På sine 19 år som politi, har hun aldri opplevd at det er så mange formidlere av narkotika i så ung alder som det er akkurat nå.

– Vi har tatt 14-15-åringer som har hatt planer om å selge. At vi får selgerleddene helt ned i tidlig ungdomsskolealder, er ikke noe vi har sett i et så stort omfang tidligere.

Tekstmeldinger politiet har fått tak i, viser også at det virker uproblematisk for de unge å få tak i de ulovlige stoffene.

– Foreldrene får sjokk når vi gjengir noen av disse samtalene. Å få tak i kokain og hasj virker enklere enn alkohol. Det er bekymringsfullt, sier Hofseth Gundersen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Forferdelig trist

Selv om det ikke har vært av samme omfang som ved juletider, har politiet fått rapporter om flere slåsskamper og voldshendelser.

– Oppe i alt dette har vi sett en del polarisering mellom ungdomsgrupper. Det har vært Kløfta mot Jessheim-ungdom og det har også vært forskjellig etnisiteter opp mot hverandre. I forbindelse med dette har ungdom blitt skadet og vi har funnet kniver.

Et annet element som preger «gangstermentaliteten» i ungdomsmiljøet, er at mange er livredde for å si ifra om uakseptabel oppførsel.

– Vi ser i stor grad at såkalt «snitching» eller tysting er problematisk. Selv ungdom som tar avstand fra dette her, ønsker ikke å prate med verken foreldre, skole eller politi. De er redd for å bli sett på som tystere. Det synes jeg er forferdelig trist, sier Hofseth Gundersen.

– Må ha med foreldregruppa

Hun sier de fikk god hjelp fra en del engasjerte foreldre da voldsproblematikken var oppe tidligere i år. Nå er hun klar på at de igjen trenger foreldrene på laget, hvis de skal endre den uheldige utviklingen de ser nå.

(Saken fortsetter under bildet)

– Vi trenger mer hjelp fra foreldregruppa eller så går vi noen tunge år i møte. Man må tørre å snakke om det tidlig og man må tørre å være voksenpersoner. Det er ikke gøy å være den som sier nei, men vi trenger at foreldre skal være sterke og tydelige i denne situasjonen. Vi føler et tydelig behov for å fram dette budskapet til publikum og foreldregruppa, for vi føler det er mye nå. Tallene våre viser også det, sier Hofseth Gundersen.