LANDSKAPET i LANDSKAPET, med Ørnulf Opdahl, Astrid Nondal og Yngve Henriksen, er nr to i en serie på tre utstillinger med tema landskap.

Ørnulf Opdahl: "For meg blir landskapsmaleriene først og fremst et speil på sinnsstemninger, der det ikke dreier seg om å gjenskape naturen, men om å konsentrere uttrykket slik at man kan kjenne igjen en stemning"

Opdahl søker å fange landskapets skiftende atmosfærer hvor stemningen er det viktigste å formidle.

Han har fornyet det norske landskapsmaleri i tradisjonen etter J.C Dahl og Peder Balke, og har vunnet et stortpublikum gjennom sine gjenkjennelige stemninger.

Motivene er hovedsakelig hentet fra Sunnmøre, men gjennom stor grad av komprimering og abstraksjon formidles et gjenkjennelig landskap hos mange.

Opdahl er bredt kulturelt orientert, og i tillegg til å søke inspirasjon blant europeiske mestere, som Velázquez, Rembrandt og Turner har han hentet impulser fra eldre kulturer i og utenfor Europa, der særlig østasiatisk litteratur og filosofi har hatt betydning. I hovedsak er oljemaleriet Opdahls medium, men han arbeider også mye med akvarell, tegning og litografi, alltid kjennetegnet av hans store håndverksmessige dyktighet.

Det er ei kløft mellom naturen og det menneskeskapte, en slags uro.

Astrid Nondal:

– Søvn og drømmer er en tilstand mellom natur og kultur, sier Astrid Nondal, som derved kommer fram til et drømme-aktig og litt tvetydig uttrykk.

Ved tidligere utstillinger har Nondal skildret mørkstemte skogslandskaper med stemningsladet innhold.

Denne gangen har hun skrellet av både detaljer og emosjonelle undertoner. Utstillingen «Omvandringer»,(fra Galleri Haken 2018) synes å peke på en visuell vandring i vidstrakte landskapsformasjoner som kunstneren organiserer i et overblikk- perspektiv. Det er tydelig at kunstneren har hentet inspirasjon fra helt nye kilder. I pressemeldingen nevnes japanske tresnitt, Hertervigs akvarellerog landskapsbakgrunnen i middelaldermalerier. "

Yngve Hagbart Henriksen: "Jeg jobber med tilstandsrapporter fra landskapet og livet jeg lever med base i Lofoten. Historiene mine reflekterer indre og yttre tilstander, som en dagbok. Det handler om røtter,identitet, minner og min egen historie på mange måter. Dette landskapet eier støy og stillhet, styrke og vemod. Det bor et stort lys i det, og et stort mørke.

Jeg er ikke opptatt av det stedspesifikke landskapet, men snarere en nordlig energi som både er av fysisk og mental karakter. Hver dag har sin historie, sitt avtrykk. Jeg lytter, kjenner etter, prøver å fange et øyeblikk.

Jeg er opptatt av maleriet som språk, og ser mitt arbeide som en kontinuerlig forskning."

I Yngve Henriksens virke som kunstner, er det ingen motsetning mellom det lokale og det internasjonale. I en årrekke har han utforsket lyset og landskapet i Lofoten, en utømmelig kilde til inspirasjon.