Første dag i det nye året dro jeg til Bråteveien Barnehage og Bråteveien skole med hensikt å fjerne etterlatenskaper etter nyttårsfeiringen. Basert på erfaringer fra tidligere år, forventet jeg å finne mye avfall etter rakettfesten.

Likevel ble jeg veldig overrasket over mengden av fyrverkeriavfall som var etterlatt denne gang, dels på barnehagens og skolens områder og mest på Bråtejordet på andre siden av Bråteveien og langs Bråteveien. På dette relativt lille område samlet jeg sammen 220 liter fyrverkeriavfall! Flere titalls, store, fyrverkeribatterier med opptil 140-150 «skudd» var etterlatt i snøen, samt haugevis av mindre raketter og dungevis med stjerneskudd.

Tusenvis av plastfoliebiter, pappskiver og papirbiter fra emballasjen var strødd jevnt over. En god del av emballasjerestene var plast i en sterk rød farge, som markerte seg godt i den hvite snøen.

For meg er det utrolig sløvt at «voksne» mennesker som er edru nok til å sende opp fyrverkeri ikke har vilje eller evne til å ta med seg avfallet hjem. I stor grad er det foreldre, for ikke å si fedre, som avfyrer fyrverkeri og som oftest i nærvær av litt større barn. Hva tenker foreldrene om sin rolle som forbilder?

I media ser jeg at 10 personer denne gang fikk øyeskader av fyrverkeri. Fire av de 10 er alvorlig skadet. De seks andre er moderat alvorlig skadet. Av de skadede er 7 menn, 2 gutter og 1 kvinne. I tillegg er det store mengder dyr som lider under rakettregnet.

Jeg er ikke tilhenger av mye forbud og ufrihet, tvert om. Men, når folk er så lite bevisst sitt samfunnsansvar synes jeg det er på sin plass med forbud mot privat fyrverkeri. Det som er trist er at et forbud også rammer ansvarlige mennesker blant oss. Som en slags kompensasjon bør hver enkelt kommune arrangere fyrverkeri for å markere nytt år i vente, i kontrollerte former.

Godt nytt år i vente!

Bjørn K. Randen, Pensjonist og privat Rusken-entusiast, Strømmen