Halverer prisen på kollektivtransport for unge i hele Akershus

HALVERER PRISEN: Leder for hovedutvalg samferdsel i Akershus Fylkeskommune Solveig Schytz, håper å skape gode kollektivvaner blant de unge. Nå går fylkestinget inn for å redusere prisene. FOTO: RUNE FJELLVANG

HALVERER PRISEN: Leder for hovedutvalg samferdsel i Akershus Fylkeskommune Solveig Schytz, håper å skape gode kollektivvaner blant de unge. Nå går fylkestinget inn for å redusere prisene. FOTO: RUNE FJELLVANG

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkestinget i Oslo og Akershus går inn for billigere kollektivreiser for barn og unge. Det vil koste Ruter 23 millioner kroner årlig.

DEL

Fylkestinget vil be Ruter om å øke nedre og øvre aldersgrense for barn til henholdsvis 6 og 18 år under forutsetning av at Ruters budsjett for 2019 gir rom for endringen.

-Ved at flere unge benytter kollektivtransport håper vi også å kunne skape gode reisevaner blant de yngre når de blir voksne, sier leder for hovedutvalg samferdsel i Akershus fylkeskommune Solveig Schytz.

Billetter til halv pris

Heving av aldersgrensen for voksen fra dagens 16 år til 18 år vil omfatte store deler av gruppen som i dag kjøper ungdomskort. Dette innebærer at denne gruppen vil få halv pris også på alle billettsalg inkludert enkeltbilletter der de i dag kun får redusert pris på periodekort.

– En heving av nedre aldersgrense for barnebillett til 6 år mener vi  samtidig vil gjøre det mer attraktivt å velge kollektivtransport for eksempel til og fra barnehage, samtidig som utflukter i barnehagens regi kan gjøres uten foreldrebetaling, forklarer Schytz.

Vil koste Ruter 23 millioner kroner

- Ruter har kalkulert denne endringen for Oslo og Akershus til å koste 23 millioner kroner, og vi vil dekke denne kostnaden innenfor rammene våre. De tre kollektivselskapene i Viken (Østfold Kollektivtrafikk, Brakar og Ruter) jobber nå for å legge til rette for sømløse reiser i hele regionen, sier pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen.

Viken med nye takster

Schytz legger til at det er et mål at veksten i persontrafikken skal tas med sykkel, gange og kollektivtrafikk.

– For å nå dette målet bør barn og ungdom tidlig oppleve bruk av kollektivtransport som et naturlig valgt. Jeg og Venstre er veldig glade for at det nå blir billigere å reise kollektivt for barn og unge, men vi har fortsatt ikke løst problematikk med at elever som har fri skoleskyss likevel må betale for å reise kollektivt gjennom ungdomskort etter klokka 16. Vi vil fortsatt jobbe for at det generelt skal bli billigere å reise kollektivt, og dette må løses i prosessen som nå er startet med å lage nytt felles takst- og sonesystem for kollektivtrafikken for hele den nye Viken fylkeskommune, sier Schytz.

Les også: Ønsker gratis frakt av sykkel på toget

Artikkeltags