Fylkesmannen strammer kraftig inn: – Betyr i realiteten byggestopp

Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) er overbelastet. Det kan få store konsekvenser for flere kommuner.