Full taxikrise: – Vi gjør alt kundene ber oss om nå!

Nesten arbeidsledige drosjesjåfører bidrar gjerne i en vanskelig tid. – Bare ring hvis du trenger mat eller medisiner, forsikrer Morten Sabel, styreleder i Taxi Romerike.