Her blir det mer til de som har minst og vi leverer på det som står Arbeiderpartiets hjerte nærmest: Sosial rettferdighet. I tillegg sørger vi for at barnefamiliene som har barn i 1. eller 2. klasse kan nå spare om lag 20.000 kroner i henholdsvis 2023 og 2024.

Arbeiderpartiet vil på sikt gjøre SFO helt gratis, og dette er et stort steg i riktig retning. Skolefritidsordningen er viktig for å utjevne forskjeller, og for å sikre at alle kan delta i sosiale fellesskap med meningsfull lek og spennende fritidsaktiviteter. Derfor skal vi parallelt med at vi gjør SFO billigere, også styrke kvaliteten på innholdet. Vi vil at alle barn skal få muligheten til å delta i dette fellesskapet etter skolen.

Dessverre er det slik at rundt 100.000 barn i alderen 6–10 år ikke deltar på SFO. Mange fordi tilbudet er for dyrt. I dag vet vi at det skaper grobunn for store og varige sosiale forskjeller når barn fra familier med dårlig råd ikke får delta i fellesskapet på SFO, men i stedet må gå hjem alene. For det enkelte barn og hennes klassekamerater merkes det også godt hvem som ikke er med i leken – og det kan påvirke hvordan barna har det på skolen og båndene de knytter der.

Når vi vet at pris er blant de viktigste årsakene til at barn ikke deltar i SFO, må vi gjøre noe med det. Særlig i en tid da familieøkonomien er under press på flere fronter. Nettopp derfor sørget Ap/Sp-regjeringen for 12 timer gratis kjernetid i SFO for alle 1.-klassinger allerede i høst. Det gjør at en vanlig familie med en 1.-klassing i SFO vil spare i gjennomsnitt om lag 20.000 kroner i 2023. Nå sikrer vi det samme for 2.-klassingene fra høsten neste år.