Gå til sidens hovedinnhold

Frykter kollektivsatsinger på Romerike blir forhandlet bort: – Mye står på spill

Stortingsrepresentantene Solveig Schytz (V) og Tore Vamraak (H) er glade for statsbudsjettets kollektivinvesteringer i sentrale strøk, men er bekymret for at penger til byvekstavtaler og jernbane nå blir forhandlet bort.

– Venstre er fornøyd med at regjeringen har prioritert og sikret viktige togprosjekter gjennom Romerike og Akershus. Jeg er imidlertid redd for at en ny regjering med Ap og Sp, som så siden skal forhandle med SV for å få flertall for budsjettet i Stortinget, ikke følger opp dette, sier Schyltz.

Vamraak viser til at Senterpartiet i valgkampen var tydelige på at de ville nedprioritere byvekstavtaler og annen kollektivsatsing sentralt til fordel for distriktene.

a

I statsbudsjettet for 2022 står det blant annet at regjeringen prioriterer:

  • InterCity-prosjektene på Dovrebanen, inkludert de pågående arbeidende på Venjar – Eidsvoll – Langset. Prosjektet knytter dobbeltsporet Langset – Kleverud sammen med Gardermobanen.
  • Tilbudsforbedring på Gjøvikbanen som gagner innbyggerne i Nittedal. Ved utgangen av 2022 skal det være mulig å gå fra ett tog hver andre time til ett tog i timen mellom Oslo og Gjøvik. Tiltak for 180 millioner kroner på Nittedal stasjon.
  • Tiltak for økt kapasitet og for å kunne ta i bruk nytt og lengre togmateriell på strekningen Spikkestad – Asker – Oslo S – Lillestrøm.
  • Fornyelse av jernbanens infrastruktur, blant annet sporfornyelser på Gjøvikbanen, Hovedbanen, og Gardermobanen og flomsikring og drenering langs Hovedbanen og Kongsvingerbanen.

– Det meste er allerede igangsatte arbeider, som man ikke uten videre kan fjerne med et pennestrøk?

– Nei, men vi kan få utsettelser og forsinkelser som vil få betydning for svært mange mennesker i vårt område, sier Schytz.

Kommentarer til denne saken