Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for fuglelivet

Artikkelen er over 1 år gammel

Koronasmittet har ført folk ut i skog og mark. Nå bekymrer Thomas Sæther seg for fuglene i Nordre Øyeren.

– Vi er veldig glade for at det store naturreservatet brukes og vi ser at stadig flere finner gleden ved å vandre utover Årnestangen. Det liker vi.

Men alt er ikke bare glede. Helt siden 2013 har det vært klare ferdselsrestriksjoner i dette naturområdet.

– Problemet er nemlig at en del mennesker går der de ikke skal. Det forstyrrer fuglelivet som reservatet er til for å beskytte, sier Sæther og er usikker om dette skyldes uvitenhet eller dårlig merking.

Grunnene må ligge

Nå er vannstanden i Øyeren lav og utenfor fugleskjulet på Årnestangen ligger det store, åpne flater. Det kan minne litt om Grenen ytterst ved Skagen i Danmark.

– Der ute på Mudderet som vi sier, der skal det ikke være folk eller hunder. Der skal det bare være fugl. Sist vi var der ute så vi flere mennesker der ute. Mulig de grillet. Ikke vet jeg, sier Sæther.

Fotspor i sanden forteller sitt tydelige språk om ulovlig ferdsel. Fotturen skal nemlig slutte ved fugleskjulet.

Sti og klopper

På vei ut til Årnestangen er det ingen restriksjoner utover at man selvsagt ikke skal gå på dyrket mark eller bruke motorisert transport.

– Men fra fugletårnet og ut til fugleskyddet er det kun tillatt å gå på stiene og på den kloppelagte veien den siste biten, sier Sæther.

Etterlyser skilt

Nordre Øyeren Fuglestasjon har flere ganger klaget til både Fylkesmannen og til Statens Naturoppsyn og bedt om bedre skilting, slik man ser på øyer i Oslofjorden der det er ferdselsforbud på grunn av fuglelivet.

Ved innfarten til Årnestangen, like ved lecafabrikken i Rælingen, står det store oppslag.

– Her står både naturverdier og ferdselsrestriksjoner både til lands og til vanns listet opp.

Kommer du til fugletårnet skal du ha godt syn for å kunne lese at det er forbudt å gå utenfor stier og klopper.

Flere forbudssoner

– Utover nå på våren er det også ferdselforbud i Snekkervika, fortsetter Sæther.

Akkurat nå er det svaner, gjess og ender som oppholder seg i området.

– Men snart kommer vadefuglene og den første vipa er allerede på plass.

Thomas Sæther forteller at veldig mye fugl bruker Nordre Øyeren som rasteplass på vår- og høsttrekket og at de da trenger ro.

Evig opp- og nedtur

– Hvis folk går der de ikke skal, skremmer de opp fuglene. Det blir en evig opp- og nedtur for disse. Det sier seg selv at det ikke er bra.

Thomas Sæther sier at naturreservatet er til for å brukes og at Nordre Øyeren Fuglestasjon også ønsker at det skjer.

– Men da er det viktig at folk følger de reglene som er gitt for området.

På veien ut på Årnestangen, eller Rælingsøya som man sier lokalt, kan man også studere hvordan Glomma hele tida spiser av Årnestangen.

En gang vil den ordentlige Rælingsøya oppstå.

Kommentarer til denne saken