– Det vanlige har vært å søke fritak for tre år av gangen. At regjeringen søker om bare to år er et tydelig signal om at momsfritaket for elbiler er på hell, sier senior kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF i en pressemelding.

NAF har anbefalt å vente med å starte innfasingen av elbilmoms til 2024, og da kun for de dyreste bilene først.

- Vi frykter en avgiftsspiral med for tidlig elbilmoms, forklarer Sødal. - Målet om kun nye nullutslippsbiler i 2025 blir fjernere når elbilen får moms før den er konkurransedyktig, og da kommer myndighetene til å kompensere dette med å skru opp avgiftene på bensin- og dieselbiler også, fortsetter han.

Krever garanti

NAF mener regjeringen nå bør berolige norske forbrukere om at moms på elbiler ikke skal innføres på en måte som gjør andre biler dyrere.

- Norske forbrukere betaler 40 milliarder i bilrelaterte avgifter hvert år. For tidlig elbilmoms vil føre til at dette tallet øker. Vi mener regjeringen bør garantere at en eventuell momsinnføring fra 2022 eller 2023 ikke fører til at alle andre biler også blir dyrere, sier Sødal.