Etter en enorm eskalering av krigsredsler i vår del av verden er det grunn til å spørre om dette er en del av selve krigføringen! Mange mener at vi er i krig i dag på en eller annen måte, men hvor går grensen mellom tradisjonell krigføring og mer utvidet krigføring, ofte kaldt asymmetrisk krigføring eller hybridkrig?

Asymmetrisk krigføring/hybridkrig

Asymmetrisk krigføring/hybridkrig er en utvidet krigføring som bl. a. inkluderer manipulering av sivilbefolkningen og nasjoner ved hjelp av sanksjoner, politikk, interesser og trusler fra partene. Eller som Harald Høiback fra Forsvarets Museer sier:” En side av konflikten kan ha internasjonale traktater og verdenssamfunnets sympati på sin side, mens den andre i langt større grad oppfattes som illegitim og uønsket.” En forvirring om sannhetene skaper også en frykt for det ukjente.

Frykt

Iflg. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen er ”en av fordelene med hybridkrig at det vil være mulig for den angripende part å skjule at de står bak. I mange tilfeller vil det være tvil om det egentlig pågår et angrep.” Frykten for det ukjente og frykt kan defineres iflg. Wikipedia som ”en følelse som man kjenner ved trussel eller risiko, både ekte og innbilt” og man kan tvinges til å ta parti for å stabilisere seg selv ofte på falske premisser.

The World Veterans Federation (WVF)

WVF har over 60 millioner veteraner tilknyttet som arbeider for veteraner fra tidligere kriger og konflikter fra hele verden. Vi som har arbeidet for veteranenes helse ser at frykt ofte kan forverre den mentale belastning en veteran allerede har. Helt siden 1950 har vi sett av forløperen til direkte krigshandlinger ofte har blitt innledet med skapelsen av frykt og ser dette som nå skjer som en form for krigføring.

Det oppfordres til FN, med Norge for tiden har hatt presidentstolen i Sikkerhetsrådet som Russland overtar 1. februar, til å ta en større aktiv og forsonende rolle i den pågående krigføringen. Vi kan ikke tillate at enkelte land og allianser forringer FN til å bli noe annet enn det de er satt til å være, nemlig å bevare internasjonal fred og sikkerhet samt og treffe tiltak for å fjerne enhver trussel mot freden.