Leser i dag i RB at det er stor frustrasjon i Senterpartiet lokalt over at Arbeiderpartiet i Akershus har vedtatt at de ikke vil gå inn for at Viken skal oppløses. Kall det både svik og løftebrudd og det som verre er, men en kjensgjerning er at tida har gått og ting har endret seg i løpet av perioden.

Alle vet at store deler av det politiske liv i Norge var svært uenig i den endringen som Solberg-regjeringen jobbet med fra dag 1 i sin første periode, hvilket medførte at det ble et «folkekrav» at dette måtte reverseres.

Hva gikk feil: Solberg-regjeringen begynte i helt feil ende. I stedet for å starte enn prosess hvor man analyserte hva man skulle bruke forvaltningsorganet Fylket til, og hvilke oppgaver som skulle legges der, så startet man en øvelse i geografi som man la fram for folket, og som selvfølgelig måtte ende i forferdelse med et massivt NEI på alle fronter. Allikevel fortsatte man øvelsen og tvang gjennom store deler av det folk hadde sagt nei til. Dette medførte selvfølgelig at opposisjonen reiste land og strand rundt, og sa at hvis dere stemmer på oss så skal vi reversere dette vanvittige forslaget.

Som alle kjenner til så ble strukturendringene i kommune- og fylkesforvaltningen gjennomført 1.1.2020. Motstanden fortsatte, og et valgresultat høsten 2021 ga sitt tydelige språk om hva folket mente.

Nå har begge berørte forvaltningsorganene fungert vel to år. Det vil vel være feil å si at det har gått helt galt, en må vel heller si at det har gått bra. Her må nok de ansattes- og den politisk vilje lokalt, anerkjennes for å gjort det beste ut av det for oss som skal nyte godt av deres tjenester. Det er bare å konstatere at tilpasningsevnen har vært stor på alle nivåer.

Hva videre: En registrer med stor interesse at tiden har gått, og at endringer i samfunn og menneskene er et faktum. Noen klamrer seg allikevel til vedtak og tidligere opphetede debatter, og vil gjennomføre en reversering. Er det det som er bærekraftig? Man kan vel gjerne tro at alt vil falle tilbake til det som engang var, men slik er det nok ikke, tidene har endret seg. Derfor er det feil å bruke en snau halv milliard i Viken for å rette opp de feil som er gjort. Feil kan ikke rettes opp med ny feil.

Det er mange hensyn å ta i en slik prosess; ikke minst må man sende de ansatte en tanke og deres usikkerhetsfølelsen som de må føle, etter nylig å ha vært igjennom en stor organisasjonsendring, og som nå må gjennom en ny (fagfelt, flytting/pendling oa). Etablerte fagområder som nå må oppløses, og slikkerten rekke andre saker som vil bli berørt.

La oss heller starte i den enden av prosessen hvor hele saken burde ha startet: Hvilke oppgaver og tjenester skal Fylkesforvaltningen ta seg av i det framtidige samfunn?

Greit med prinsipper, men det er å føre det for langt å ha en politikk som synes det er viktigere å bruke ressurser på en reversering og organisering i stedet for å utvikle et framtidig og bærekraftig samfunnet til det beste for oss som bor her.

Skru gjerne klokka tilbake, men tida vil nok ikke følge med.