Kommunestyremedlem delte sammenligning mellom sosialdemokrater og nazister i facebookinnlegg

– Ikke et heldig utspill, sier ordfører Tom Staahle.