For oss i Frp er norsk samferdselshistorie viktig. Derfor ønsker vi å få på plass en permanent plan for småflyaktiviteter på Østlandet som også ivaretar de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller.

Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass, etablert allerede i 1912 og faktisk en av verdens eldste fortsatt operative flyplasser. Her har vi Nordens største samling av flygende veteranfly. Denne viktige flyhistorien ønsker vi fortsatt å verne om på Kjeller.

Nå som Lillestrøm byutvikling vokser seg innover Kjeller er det viktig og riktig å få en nasjonal plan på plass. Derfor er det en glede at vi i FrP vil få et flertall på Stortinget sammen med SP, Ap og SV om å sette fart på denne nasjonale planen for å sikre flyhistorie og en permanent løsning for småflytrafikken.

I saken som kommer opp i Stortinget til tirsdag, setter vi to krav til regjeringen; «Vi ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget med en plan for en permanent løsning for småflyaktiviteten i Oslo-området» og «Vi ber regjeringen legge frem en sak for Stortinget med en plan for hvordan staten kan bidra til at de nasjonale kulturhistoriske verdiene på Kjeller blir ivaretatt.»

Dette gjøres i tråd med Lillestrøm kommunes planer og utvikling av området. Vi setter nå krav til statlig myndighet som en støtte for utviklingen av Kjeller-området.

Vi er også opptatt av at småflyvirksomhet er god hobby. Rekreasjonsflygning engasjerer mange og er en ønsket aktivitet. Luftsportens dag ("Flydagen") på Kjeller er et godt eksempel på det når det samles hundrevis av store og små entusiaster fra hele landet.

Det er på tide å følge opp regjeringens småflystrategi fra 2017. Derfor er det også tatt med at nødvendig infrastruktur på Østlandet skal være på plass i god tid før Kjeller stenges som allmennflyplass i 2023. Siden 2023 nærmer seg, er derfor vårt vedtak i Stortinget nå viktig for å få fortgang i saken.

Dette er Frp med på å sikre.

Anette Elseth og Liv Gustavsen, stortingskandidater, Akershus Frp