Verdien av frivillighet i Norge er anslått til å være 78 milliarder kroner (SSB 2020). Brutt ned på kommuner etter antall innbyggere, vil verdien av frivillighet utgjøre nesten 1,3 milliarder for en kommune som Lillestrøm med 90.000 innbyggere. Vi snakker om store verdier!

Det er ikke bare viktig for fellesskapet og samfunnsregnskapet at mange bidrar i frivilligheten. Det er også viktig for de som blir hjulpet, om det er i idrettslaget, korpset, Røde Kors, naturvernorganisasjonen, speiderne, besøksvenn eller hva det måtte være.

Meningsfylt

De fleste som er frivillige opplever det som meningsfylt i seg selv. Mange av oss som har engasjert oss i frivilligheten har opplevd at det er mer en meningsfylt. Vi blir kjent med nye mennesker og har kjent på at vi gir noe tilbake til samfunnet. Det gir god følelse.

Det må være lov å appellere til folks egennytte når det kommer til frivilligheten. Vi trenger flest mulig til å være med på en positiv samfunnsutvikling. Vil du være med på en dugnad? Vi står nå i en situasjon der frivilligheten melder om frafall. Særlig frivillige voksne har det blitt færre av, mens barn og unge strømmer tilbake til aktivitetene. Ser vi nå en negativ trend med at færre får forståelse av viktigheten av å stille opp for fellesskapet? Da har vi en kjempeutfordring som må løses. Den kan vi kun løse sammen.

Mindre utenforskap

I Viken Høyre, som i vårt område om et drøyt år igjen blir Akershus Høyre, er vi i full gang med å lage partiprogram for neste fylkestingsvalg. I Viken Høyres program sa vi at: «Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltakelse og frivillig innsats.» Lillestrøm Høyre har i sitt program at de ønsker å støtte opp om et mangfoldig og rikt organisasjonsliv som skaper deltakelse og inkludering. Vi vet at frivilligheten kan inkludere alle og bidra til mindre utenforskap.

Nå må vi videre! Hvordan kan vi få enda flere til å engasjere seg? Hvordan skal vi best mulig få frem hvor meningsfylt - og gøy – det er å være frivillig?

En klar forutsetning er at frivilligheten har gode kår. Den er fri, og villig. Lever av lyst og dør av tvang. Vi vil fortsette å støtte opp, på frivillighetens premisser, og ønsker oss gode innspill slik at vi kan videreutvikle vår politikk. Vi ser frem til å møte mange representanter for frivilligheten i vårt arbeid med programmet. Vi ser gjerne at flere tar kontakt.

Bare sammen kan vi løse samfunnets små og store utfordringer. Frivillighetens kraft og enorme potensiale har vi lyst til å være med på å videreutvikle. Vi ønsker å bidra til å få frem at det er fint å være fri og villig.

Lise Hagen Rebbestad og Kari Sofie Bjørnsen, fylkestingsrepresentanter Høyre, Romerike