Gå til sidens hovedinnhold

Friluftsliv til alle!

Leserinnlegg

Vi bor tettere og mer urbant. Det er bra for klimaet, og bra for miljøet. Men det betyr også at vi omgir oss med mindre grønt og mindre vill natur enn før. Heldigvis er ikke veien lang til både urbantilpasset vill natur og ordentlig vill natur her på Romerike.

De siste årene, er stadig mer skog vernet. Det er den gjennom ordningen for frivillig vern, som regjeringen har satt i gang. Dette sikrer gode, grønne områder også for fremtiden. I tillegg har Venstre med personligheter som Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn i spissen, jobbet iherdig for å etablere nasjonalpark i Østmarka. Dette sikrer Østmarka mot et stadig hardere arealpress. Det sikrer en stor grønn lunge som strekker seg fra Nordre Follo via Enebakk og Rælingen, nesten innom Lillestrøm by, Lørenskog og gjennom Oslo ut mot Follo igjen. Østmarka er et naturlig rekreasjonsområde for omlag en million mennesker. Det betyr at vi må ta ekstra godt vare på den.

Så er kanskje ikke lange turer i marka noe for alle. Selv sliter jeg med et dårlig ben, så jeg vet godt hvor vanskelig det kan være å legge opp til for strabasiøse turer selv om lysten er aldri så stor.

Venstre ønsker å sikre friluftsliv til alle, uansett hvor du bor. Det betyr noe. Det betyr for det første at vi ønsker å bevare alle de små hundremeterskogene som ligger der folk bor. Disse er viktig grøntstruktur som hjelper på overvannshåndtering, bidrar til spennende steder for lek og utflukter for skoler og barnehager, og ikke minst byr de på nærnaturopplevelser for deg og meg.

For det andre vil vi sikre utforming og tilgjengelighet, slik at flest mulig kan ta del i naturopplevelser. Det er ikke alle steder vi kan legge til rette for at alle skal kunne komme frem, men mange steder er det gode muligheter for bedre tilrettelegging. Tilrettelegging er ikke bare brede grusveier for adkomst med rullestol, det kan også være tydelig merking, det kan være muligheter for hvile underveis, det kan være sikring eller noe å holde i i bratt og ulendt terreng. Kort sagt tilgjengeliggjøring av naturopplevelser.

Vi vil ta vare på naturen, slik at flest mulig kan ha glede av den. Det håper vi du også vil.

Margrethe Prahl Reusch, stortingskandidat, Viken Venstre

Kommentarer til denne saken