Kommunestyret vedtok 17.6.20 at Sørum sykehjem skulle legges ned. Videre ble det, 9.9.20, bestemt at kommunens “Eldreråd” og “Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne” skulle tas med i det videre arbeidet med ombygging til omsorgsboliger. Mange innbyggere var kritisk til prosjektet dengang, men når vi ser på planene, som endelig ble vedtatt i kommunestyret 15.6.22, så tror jeg kritikken kan vendes til glede og forventning. Dette er fremtidens eldreomsorg !

Vi snakker her om et bofellesskap i stedet for tradisjonell institusjonsløsning.

Beboerne har egne små leiligheter og vil ha tilgang til heldøgns helse- og omsorgstjenester fra personalbase i bygget. Det vil i tillegg bli tilrettelagt for bruk av moderne trygghets-og mestringsteknologi.

Her får vi fellesarealer med sosiale møteplasser . Kafé, aktivitets-/trimrom, terapibasseng, vinterhage og et visningsrom for velferdsteknologi. I tillegg så blir det avsatt lokale for pårørende og frivilligheten.

Beboerne blir betegnet som hjemmeboende samtidig som de her kan oppleve trygghet, selvstendighet, mestring og livskvalitet. Målet vil her være å utsette/hindre behov for mer pleietrengende tjenester og skape en aktiv og trygg alderdom.

Høyre ser ingen grunn til å vente med igangsetting av dette prosjektet. Nå er det bare å “kjøre på” slik at innflyttingen kan skje som planlagt høsten 2023.

Samtidig håper vi å finne plass til flere lignende prosjekter i vår nye storkommune. Dette er en verdig eldreomsorg som vi virkelig kan være bekjent av !

Anita Borgvang, kommunestyrerepresentant (H)