Gå til sidens hovedinnhold

Fremtiden er fantastisk!

Leserinnlegg

Parisavtalen beskriver en dyster og mørk fremtid for menneskene og jordkloden, dersom ikke tunge grep tas. Klimasaken, med Grethe Thunberg i spissen, retter pekefingeren mot storsamfunnet og erklærer at "fremtiden er stjålet". Over hele verden lever barn, voksne og besteforeldregenerasjoner i frykt for fremtiden. Depresjon og angst brer om seg, ettersom skremselspropaganda om negative konsekvenser av voldsomme menneskeskapte klimaendringer bombarderer sansene. Ansvarlige for dette er politikere og media som kunnskapsløst og historieløst svelger narrativet om menneskeskapte klimaendringer, og bruker det i panikk til å innføre inngripende tiltak og klimaavgifter på løpende bånd. De som prøver å ta til motmæle, erklæres som klimafornektere.

Sannheten er en helt annen. Fremtiden er ikke mørk og dyster. Den er lys og full av muligheter for alle!

Budskapet til alle, spesielt til barn og unge, er fremtidsoptimisme. Gå på skolen, få venner, bli klok. Gift deg, få barn. Hvis du vil. Du, og jordkloden har en fremtid, og den former du selv. Aldri har færre barn og mødre dødd i barsel, og aldri har vi vært flere mennesker på jorden. Allikevel har aldri færre mennesker levd i fattigdom og sult i verden. Aldri har flere fått utdannelse. Aldri har det vært færre kriger i verden. Aldri har færre dødd i naturkatastrofer. Øyene i Stillehavet har ikke sunket i havet. Verdens kystbyer og kystområder er fremdeles beboelige, fordi landisen ikke har smeltet og ført til at havet har steget.

Markedsøkonomi, den frie handel mellom land og mennesker, forskning og utvikling har bidratt til alt dette. Klimatilpasninger, ikke klimapåvirkning. Liberale frihetsverdier, ikke sosialistisk kollektivisme. Det er ikke politikere, men enkeltmennesker, familier og næringslivet som driver samfunnet fremover. Fremtiden skapes, den vedtas ikke. Utvikling skjer ikke på grunn av politiske vedtak, men på tross av dem.

Symboler i politikken behøver ikke bare være negativt. Man kan bruke symboler for å fremme politiske budskap. Symboler gir mer tilhørighet, engasjement blant velgerne, mens selve det politiske innholdet kanskje oppfattes som langt mer kjedelig.

Tiltakene i Viken og Norge har ingen kost-nytte vurdering. Det er fordi kostnadene langt overstiger noen som helst nytteverdi, og dette vet Vikens politiske ledelse, de bare fornekter det. Om Norge stengte ned i morgen, og slapp ut 0 gram Co2, ville ikke dette ha noen som helst innvirkning på klimaet på jordkloden.

Det er når retorikk fortrenger realiteter, og etablerer seg som en sannhet, at vi kan snakke om både innholdsløs, virkningsløs og ekstremt kostbar, symbolpolitikk.

Kommentarer til denne saken