Kjønaas Kjos fra Lisboa: – De andre ga blaffen i Frp!

Kari Kjønaas Kjos ser fram til å rendyrke Frps politikk i tida fram mot 2021-valget.