Fraråder å selge de kommunale boligene: – Det er flere ulemper enn fordeler

Selv om et salg av deler av de kommunale boligene kunne gitt kommunen opptil 244 millioner kroner, fraråder rådmannen å gjennomføre det.