Etterbruken av Kjeller flyplass behandles politisk i disse dager. Miljøpartiet De Grønne sitt standpunkt står fast; vi ønsker at det skal etableres et levende luftfartøyvernsenter og vi ønsker å verne de dyrkbare arealene og våtmarka som i dag omkranser flystripa.

Dyrka mark

Tiden vi lever i krever at vi tenker nytt om arealene våre. Kommende klimaendringer som kan gjøre matproduksjon umulig i deler av verden og vanskeligere her hjemme, kombinert med allerede lav selvforsyningsgrad og usikre importutsikter, gjør at vi må ta vare på alt det vi har av dyrka og dyrkbar mark. Det kan ikke fortsette å være slik at jordene på Kjeller skal være mindre verdt bare fordi plasseringen er sentral. Matsikkerhet for etterkommerne våre må være viktigere enn å fylle utbyggeres bankkontoer.

Våtmarkene og Måsan på Kjeller er viktige som flomdemper. De er viktig som levested for arter, og, ikke minst; disse arealene binder enorme mengder karbon. Lillestrøm kommune vil aldri komme i nærheten av sine mål om utslippsreduksjon dersom karbon fra våtmarkene på Kjeller frigjøres.

Kjeller flyplass er en av verdens eldste flyplasser. Den er et viktig nasjonalt kulturminne, og den er viktig for identiteten til alle oss som har vokst opp og bor i Lillestrøm. Å si nei til muligheten for å fortsatt kunne ha flyvende veteranfly i lufta vil være en sørgelig, historieløs og irreversibel handling.

Det finnes nok av bebygde områder i Lillestrøm som kan transformeres og utbygges. Og flere andre prosjekter sørger for god og spennende byutvikling i Lillestrøm by. Det er unødvendig å fjerne unik historie og de siste restene av myra som Lillestrøm by er bygget på.

Historien

For Miljøpartiet De Grønne er det viktig å ta vare på historien og å sikre arealer som bidrar våre barn og barnebarns eksistensgrunnlag. Til den politiske behandlingen vil vi derfor fremme følgende forslag: «Arbeidet med kommunedelplan for Kjeller igangsettes med utgangspunkt i at området skal utvikles med et luftfartøyvernsenter og veteranflyaktivitet. Områder som i dag er våtmark eller dyrkbar mark skal bestå».

Eline Stangeland, gruppeleder Lillestrøm MDG, Lillestrøm