Etter mange år i Lørenskog har den opprinnelige Oslo-mannen det han kaller «rimelig god kjennskap» til Romerikes Blad:

– RB har en spennende posisjon i randsonen til Oslo, og en sterk posisjon i et Romerike som er fragmentert. Dette ser jeg fram til å være med å utvikle videre.

– Hva nytt bringer du med inn i RB-organisasjonen?

– Jeg kommer utenfra, med «nye» øyne, og det har alle organisasjoner godt av av og til. Jeg har god kjennskap til nisjeprodukter og merkevarens betydning. Dette håper jeg å utdype nærmere når jeg starter.

– RB er med dagens 75 ansatte 50 færre enn i 2002, men er fortsatt god «melkeku» for Amedia. Kan vi bli færre?

– Det er vanskelig for meg å si noe om det i dag. Mediebransjen er krevende. Vi må ha lønnsomhet, men vi må også kunne levere kvalitet som brukerne etterspør, i riktig distribusjonskanal.

– Papir eller nett?

– Både- og. Papir er fortsatt det foretrukne for mange, samtidig som generasjonen etter oss ser ut til å foretrekke nett. Hvor stort potensial papiravisen har i framtiden er svært vanskelig å si noe sikkert om.

– Du kommer fra et konsern der kristne verdier står i sentrum. Er RB god nok på kirkestoff?

– Ut fra Vårt Land-standpunkt, er svaret nei. Om det skal være et mål for RB å utvikle journalistikk på dette området er opp til sjefredaktør Magne Storedal å avgjøre, sier Mosvold.

Ole-Jacob Mosvold er utdannet fra befalsskolen for Sjøforsvaret, deretter fysioterapi ved Høgskolen i Oslo, senere mastergradsstudium i verdibasert ledelse fra Diakonhjemmet Høgskole og anvendt økonomi og ledelse fra BI. Han har hatt ulike lederroller i Vårt Land og Mentor Medier, og kommer til RB fra stillingen som konserndirektør for Mentor Vekst.

FAKTA

  • Navn: Ole-Jacob Mosvold.
  • Bosted: Rasta
  • Familie: Gift og far til tre.
  • Aktuell: Ny administrerende direktør for Romerikes Blad og regiondirektør for Romerike/Innlandet i Amedia.