I den ukrainske havnebyen Odessa står det et minnesmerke. Det kalles «sjømannens kone», og er en statue av en kvinne som løfter et barn. Barnet vinker ut mot havet for å si farvel til sin far, sjømannen. Som de aldri visste om ville komme hjem igjen. Jeg besøkte nylig Odessa. Det var ganske spesielt å stå der i havnen å se på skipene som lå der. Se alle sjøfolkene som nå seiler ut med livsviktig korn til andre deler av verden. De seiler ikke uten fare. Det er krig i landet de seiler fra.

Nylig markerte vi 8. mai, frigjøringsdagen vår. Jeg markerte dagen ute på Bygdøynes ved krigsseilermonumentet. 3700 norske sjøfolk mistet livet under andre verdenskrig, og handelsflåten vår var Norges viktigste bidrag til de alliertes seier i 1945. Jeg var med å hedre deres minne på frigjøringsdagen ved minnesmerket på Bygdøynes. Der møtte jeg krigsseilernes familie og slekt som vet hvor mye de har ofret.

Deres slektninger, generasjonen som kjempet for Norges fred og frihet i årene 1940-1945, er i ferd med å gå ut av tiden. Det er viktig at denne delen av historien ikke går tapt, men holdes levende for nye generasjoner. Gjennom filmer, tv-serier og bøker, og gjennom dokumentasjon og forskning, som krigsseilerregisteret. Dette bidrar til å holde minnet i live, og til å fortelle historiene til generasjonene som kommer etter. Det er ekstra viktig nå fordi vi igjen har en angrepskrig i Europa. 24. februar i fjor forsøkte Russland å okkupere et fritt land i Europa. Vi har ikke sett noe liknende siden andre verdenskrig.

Det er noen slående paralleller. Der noen av de verste overgrep fant sted under andre verdenskrig, skjer det nå nye overgrep fra en ny okkupant. Krigen i Ukraina illustrerer at fred, frihet og demokrati ikke kommer av seg selv. Det må kjempes for og forsvares.

Det er disse prinsippene våre veteraner har kjempet for, og det er de samme prinsippene ukrainere i dag kjemper og dør for. Derfor er deres krig også vår krig, og det er derfor vi støtter Ukraina. Det skal vi fortsette med så lenge det er nødvendig. Vi har en ny og alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon i Europa, hvor kvinner og menn fra Forsvaret bidrar til å trygge vår frihet her hjemme og der ute. Den innsatsen Forsvarets personell i dag gjør i Litauen, gjennom Natos forsterkede militære nærvær, er viktigere enn hva mange kanskje forstår. Og gjennom Operasjon Interflex bidrar norske soldater til opptrening av ukrainske soldater, en opptrening som kan vise seg avgjørende for at også Ukraina skal få oppleve sin nye frigjøringsdag.

Over 100.000 norske kvinner og menn har etter andre verdenskrig reist ut i verden i uniform for å bidra til å fremme fred, frihet og demokrati. Som våre krigsseilere har også de reist ut med vissheten om at de kan være nødt til å betale den høyeste pris.

Norske kvinner og menn har blant annet bidratt i FN operasjoner i land som Libanon, Jemen, Iran og Irak, Sierra Leone, Kosovo, Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Vi hedrer også vår tids veteraner.

Anniken Huitfeldt | utenriksminister (Ap)