– Fra nå og til jul vil sveisearbeidet pågå også nattetid. Naboer er varslet. Men arbeidet vil ikke medføre sjenerende støy for naboene. Arbeidet vil pågå i oppsatte telt helt ned til vannet, forklarer kommunikasjonsansvarlig for prosjektet i Bane Nor, Cecilie Berglund Gjørtz.

Gjørtz forklarer at naboer er varslet via sms, slik at de skal vite at det er Bane Nor som holder på med dette arbeidet og at ikke uvedkommende har tatt seg inn på området.

– De siste ukene har vi bygget ferdig de midlertidige fyllingene ved Minnevika og startet pelearbeidet. Vi holder tidsplan og har ikke støtt på noe uforutsett så langt. Arbeidet med å hamre ned 268 peler er planlagt ferdig sensommer 2021.

Hele prosjektet for dobbeltspor Oslo-Hamer er planlagt ferdig høsten 2023.

Det er to-tre, maksimalt fem anleggsarbeidere som skal jobbe skiftordning for å utføre døgnkontinuerlig arbeid. Sveisearbeidet foregår på begge sider av Mjøsa, ved Langset nordover og Minnesund sørover.

Krevende arbeid

Den 836 meter lange Minnevika jernbanebru blir Norges lengste.

De svært krevende grunnforholdene i Mjøsas overgang til Vorma forsinket byggeprosjektet et år. Det finnes ikke fjell å forankre brua i. Derfor har ingeniørenes løsning blitt «svevende peler» – det vil si friksjonspeler med stålpeler som slås 40 meter ned i elvebunnen.

I forundersøkelser og forarbeid har man brukt dykkere og maritimt utstyr samt ekspertise fra oljebransjen.

At nattearbeid nå praktiseres er ikke uttrykk for at gjennomføringen er forsinket, presiserer Gjørtz.

– Det har vært planlagt hele tiden, og byggearbeidet er à jour i henhold til oppsatt framdriftsplan.

Det vil si at denne delen av utbyggingen av Dovrebanen skal være ferdig høsten 2023, bekrefter hun.

Bedre togtilbudet

Bane Nor skal bygge 270 kilometer med nytt dobbeltspor innen 2034. Utbyggingen skal gi halvannen millioner innbyggere kortere reisetid og flere avganger. 105 kilometer gjelder Dovrebanen, der togene fått en topphastighet på 250 km/t i timen. I planen for Dovrebanen skal det være dobbeltspor til Hamar innen 2026, til Lillehammer innen 2034.

Reisetiden Oslo-Hamar vil bli 55 minutter. Ifølge dagens rutetabeller er reisetiden nå en time og 16 minutter. Ny reisetid på strekningen Oslo-Lillehammer blir en time og 23 minutter. Nå er den to timer og seks minutter.

Arbeidet på Dovrebanen fra Eidsvoll nord til Langset startet i september i år. Prosjektet omfatter blant annet byggingen av 4,5 kilometer med nytt dobbeltspor, en kort tunnel, tre korte bruer, samt Minnevika jernbanebru.

Kontrakten på 2,2 milliarder kroner er tildelt entreprenøren Hæhre i samarbeid med det østerrikske selskapet PNC.

FAKTA

Det planlegges dobbeltspor fra Oslo til Lillehammer som en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Kapasiteten dobles, og reisetiden mellom hovedstaden og Gudbrandsdalen blir vesentlig kortere.

Effekten av utbyggingen vil øke antall tog i Innlandet.

Oslo – Hamar kan kjøres på under en time, og Oslo – Lillehammer på en time og tjue minutter.

Mellom de to mjøsbyene vil tidsbruken være på under 25 minutt. Frekvensen vil dobles til to tog i timen.

I henhold til Nasjonal transportplan skal det bygges:

Dobbeltspor til Hamar innen 2026.

Dobbeltspor til Lillehammer innen 2034.

Seks nye stasjoner.