For noen dager siden tok en innbygger kontakt med en av Lørenskog MDG sine toppkandidater for årets kommunevalg. Han kunne ikke begripe at Lørenskog øker de kommunale avgiftene så mye når kommunen har så god økonomi?

Det MDG stusser over, er hvorfor en innbygger sitter med et inntrykk av at Lørenskog kommune har god økonomi. Vi folkevalgte som følger med i kommunepolitikken, vet at Lørenskog sliter med en samlet gjeld på 6500 millioner kroner.

«Overskudd»

Jo, innbyggeren hadde fått en pamflett fra Arbeiderpartiet i postkassa. Der så han et stort portrett av Lørenskogs ordfører som inviterte til «fortsatt trygg styring» hvis en bare stemte på hennes parti. Og for å understreke budskapet, ble det fortalt at kommunen hadde opparbeidet et «overskudd» på 340 millioner kroner i løpet av de siste fire år. Klart at vår innbygger ble fornøyd! Budskapet hørtes godt ut i hans ører.

Miljøpartiet De Grønne i Lørenskog har ingen problemer med at partier skryter litt over gode saker de har oppnådd. Men skryt må henge sammen med hele realiteten. Budskapet som vår innbygger fikk lese er i beste fall bare en kvart sannhet.

Så, hva betyr dette 340-millionersoverskuddet egentlig? La meg sette tallene i en større helhet. I år betaler Lørenskog 315 millioner kroner bare i renter og avdrag på gjelda kommunen har pådratt seg. Dette setter det såkalte overskuddet på 340 millioner over fire år i sammenheng med det mer dystre bildet av kommunens økonomi. Med stigende rente, økte kostnader for lovpålagt infrastruktur og usikkerhet med tanke på renta, inflasjon og kommende lønnsøkninger, blir det ikke billigere de neste årene. I 2024 stiger beløpet på avdrag til mer enn 400 millioner. Om få år har vi kommet så langt at vi må betale en halv milliard kroner og vel så det, hvert eneste år.

Skal levere tjenester

Jeg synes også at det blir feil å bruke ordet «overskudd». Kommunen skal ikke tjene penger og ha som mål å gå med overskudd. Kommunen skal levere tjenester for innbyggernes skattepenger og andre penger som kommer inn i kommunekassa. I offentlig sektor er det derfor vanligere å snakke om mindreforbruk, ikke overskudd. Dessuten er et mindreforbruk på 340 millioner over fire år, altså rundt 85 millioner kroner per år, ikke et veldig høyt mindreforbruk per år, når årsbudsjettet til kommunen er på 4 milliarder kroner.

Miljøpartiet De Grønne og opposisjonspartiene har de siste årene mer og mer advart og uttrykt sin økende bekymring over den økonomiske situasjonen i Lørenskog. Vi opplever ikke at vi blir møtt med stor forståelse fra de styrende partiene. En ting er klart: Ingen ting blir bedre ved å stikke huet i sanden. Første skritt for å løse et problem er å erkjenne realiteten. Før det har skjedd går det ikke an å snakke om trygg økonomisk styring.

Føres bak lyset

Med sin pamflett om «trygg økonomisk styring» og har Arbeiderpartiet fortalt en fullstendig forvridd historie. Selv om alle partier ønsker å vinne flest mulig velgere, så taper vi som demokrati når vi begynner å føre velgerne bak lyset på denne måten.

Ernst-Modest Herdieckerhoff, ordførerkandidat, Lørenskog MDG