I dag er jeg skuffet. SV foreslo sammen med Senterpartiet, MDG, Rødt og flere andre en pakkeløsning som ville gitt fly i lufta og verna dagens natur og matjord på Kjeller. Det kunne fått flertall dersom alle partiene som støttet forslaget i formannskapet bare en uke tidligere, holdt på denne støtten.

Alarmerende

SV kommer aldri til å stemme for å bygge ned våtmark og 350 mål med god matjord. Vi har en alvorlig naturkrise, og en klimakrise som ødelegger avlinger og setter matsikkerheten vår på prøve. Samtidig bygger vi ned matjord i et alarmerende tempo. Det bekymrer meg at flertallet i kommunestyret tar så lett på det. Det er bare et år siden regjeringa sendte brev til kommunene om å ta bedre vare på matjorda. Her beskrives bevaring av matjord som en «nasjonal interesse», og de peker på at det er kommunenes ansvar.

I debatten som har rast den siste uka, har den ene Arbeiderparti-politikeren etter den andre likevel troppet opp i media for å fortelle om hvorfor de mener matjord er en feilprioritering. Noen av dem beskriver matjord som «dødt», andre tar matjorda så lite på alvor at de hevder at vi som kjemper for norsk matsikkerhet egentlig må ha andre motiver. De kan ikke ha fulgt særlig godt med: vern av matjord er ikke en ny debatt i Lillestrøm. Det er her i pressområdene mye av den beste matjorda ligger, og vi som er folkevalgte har et spesielt ansvar for å forvalte den matjorda vi har igjen for framtidas generasjoner.

Politiske skillelinjer

Mange partier snakker varmt om å ta vare på matjord. Men når det kommer til stykket er det påfallende hvor lavt på prioriteringslista vern havner. I årene som har gått, har vi som setter sårbar natur og matjord høyt i kommunestyret fått merke de politiske skillelinjene. Det er gjennomgående: bare i kommunestyremøtet på onsdag stemte Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet mot flere forslag som kunne sikret verdifull matjord mot nedbygging.

Det er heller ikke snakk om små biter her og der – det er enorme områder, tilsvarende et 50-talls fotballbaner. Det er ikke småplukk når bare tre prosent av landområdene våre er dyrkbar mark, og én prosent egner seg for kornproduksjon. Vi bygger ned den beste matjorda vi har i et alarmerende tempo. Vi kan ikke med god samvittighet si at vi tar advarslene på alvor i dag.

Profittjag

Vi er nødt til å fokusere på å fortette områder vi allerede har bygd ned, nærmere stasjonsområdet. Naturen og matjorda kan ikke fortsette å tape hver gang den møter profittjag og utbyggerinteresser. Denne kampen kommer vi ikke til å gi oss på.

Jørgen Hammer Skogan, kommunestyremedlem (SV)