Konkurransetilsynet har siden april vurdert om de skal stoppe DNBs oppkjøp av konkurrenten Sbanken. DNB la tidligere i oktober fram forslag til avhjelpende tiltak, slik tilsynet krever, og torsdag var det ventet at tilsynet ville avgjøre saken. Men nå er beslutningen utsatt med 15 dager.

– Konkurransetilsynet har orientert DNB om at deres forslag til avhjelpende tiltak ikke endrer tilsynets mening om at oppkjøpet vil være til skade for forbrukerne i markedet for sparing i fond, og at tilsynet vil forby oppkjøpet. DNB ønsker på bakgrunn av dette å fremsette et nytt forslag til avhjelpende tiltak og har derfor bedt tilsynet om å utsette fristen for å konkludere i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

– Det viktigste avklart

Tilsynet har i all hovedsak allerede avklart de viktigste spørsmålene i kjøpsprosessen, ifølge kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen Lewin i DNB.

– Konkurransetilsynets bekymringer har vært knyttet til fondsdistribusjon, som utgjør en svært liten del av det samlede oppkjøpet. Vi vil fortsette dialogen med Konkurransetilsynet om de avhjelpende tiltakene. I dialogen hittil har vi lagt vekt på at markedet for fondsdistribusjon er i stor utvikling, med sterk konkurranse mellom en rekke aktører og nye utfordrere, sier hun.

Dårligere betingelser?

I juni ble det kjent at DNB hadde sikret seg 90,9 prosent av aksjene i banken til 108,85 kroner per aksje og dermed var i posisjon til å tvangsinnløse de resterende aksjene.

Konkurransetilsynet varslet 24. juni at det kunne bli aktuelt å stanse oppkjøpet, og banken gjentok varselet 26. august. Grunnen er at tilsynet har vært bekymret for at DNBs kjøp av Sbanken vil kunne føre til svekket konkurranse og dårligere betingelser for bankkunder som ønsker å spare i fond.

DNB er Norges største finanskonsern med 2,1 millioner personkunder. Sbanken, som har markedsført seg som en gebyrfri bank, har 450.000 kunder.