«Det er ikke farten som dreper, det er bråstoppen», heter det. MDG i Lørenskog og varaordfører Ernst-Modest Herdieckerhoff er ikke så veldig glad i biler og kanskje heller ikke i bilmetaforer, men det får nå så være.

Les også

Forvridd historie fra Ap

Lørenskog har høy befolkningsvekst. Kommunen ligger i en region der mange ønsker å bosette seg. En region som utvikles raskt, og som er framtidsrettet. Ikke minst har regionen ressurser til å gå i front innen grønn omstilling og etablering av nye arbeidsplasser. Lørenskog tar aktivt del i denne utviklingen. Tempoet (både i befolkningsvekst og utvikling) er derfor høyt i kommunen og har vært det siden 2014.

Attraktiv kommune

Kommunen skårer godt på mange områder, blant annet innen næringsliv, integrering og bosetting og frivillighetsarbeid. Nærheten til marka, et levende kultur- og idrettsliv, dyktige ansatte som hver dag gjør sitt beste for kommunens innbyggere, - det er mye som gjør Lørenskog til en attraktiv kommune å bo i.

Arbeiderpartiet har sittet i maktposisjon i kommunen i alle år, med unntak av en periode, med vekslende flertallskoalisjoner. Lørenskog er en flott kommune på så mange måter, og vi har all grunn til å være stolte over hva vi har vært med på å utvikle i alle disse årene.

Jeg har vært med i politikken i 16 år, de siste åtte årene som ordfører. I mine år som ordfører, har kommunen hatt overskudd, eller mindreforbruk hvert år. En kommune skal ikke gå med overskudd, sier MDGS ordførerkandidat. Der er jeg helt uenig i, for det er fornuftig å «ha penger på bok» – både i vår private økonomi, og også i kommuneøkonomien. Det er dessuten et krav til kommunene at vi presenterer budsjetter og fireårige økonomiplaner i økonomisk balanse.

Stemte for selv

Jeg vil derfor også minne om at Herdieckerhoff stemte for kommunens økonomiske handlingsregel nr 1: «Kommunens netto driftsresultat skal gjennomsnittlig utgjøre minst 2 prosdent av kommunens brutto driftsinntekter i planperioden», altså et krav om overskudd, senest i juni 2022.

Kommunen har gått med overskudd de fleste av disse 16 årene, og i mars i år hadde vi 368 mill i fond. Dette er det lov å glede seg over, for disse pengene er med på å gi oss rom og tid til å tilpasse driften i forhold til rammebetingelsene. Dette er et resultat av god økonomistyring, først og fremst fra administrasjonen, men også fra politikerne, over år.

Strammere

Så har vi tøffere tider foran oss. Høye renteutgifter, prisvekst og krig i Europa påvirker selvsagt også Lørenskog. Og vi har foretatt viktige, men dyre, investeringer de siste årene som gjør at vi må være forberedte på strammere økonomi i noen år framover, pga økte avdrag og renter på lån.

Og så tilbake til bilmetaforen, for når føret blir rufsete, kreves det mer av sjåføren. For å styre seg trygt gjennom glatte partier, må man kunne bruke både gass, brems og ratt samtidig, det har alle som kjører bil lært. MDG i Lørenskog bruker for tiden bare bremsen, og det hardt. Faktisk så hardt at man fort kan ende i grøfta. Her er noen eksempler på kommunestyresaker der MDG, som eneste parti, har stemt imot det siste halvåret.

- 2 millioner til bøker og læremidler i skolene

- 4 millioner til ekstra oppussing av Åsen skole fram til ny Åsen skole står klar

- 200.000 til matutdeling til de som sliter mest økonomisk i dyrtiden vi lever i

- 150.000 til skiløypekjøring i vinter

Begge hender på rattet

Vi står foran tøffere tider, da gjelder det å ha begge hender på rattet og bruke det en har lært om trygg styring. Og det er ikke å si nei til alt, det er å si nei når det fornuftig, si ja når det trengs, og noen ganger også vente litt og se.

I alle år som Arbeiderpartiet har sittet i en flertallskoalisjon i kommunestyret, har vi jobbet for å utvikle kommunen. Å skaffe folk bolig, bygge skoler og barnehager, sørge for godt tjenester til unge og eldre, støtte næringsliv (og Ahus) slik det tilrettelegges for etablering og utvikling.

Framtidsoptismisme

Det blir strammere kommuneøkonomi i noen år framover, men det har vi også stått i tidligere. Vi vet at rammebetingelser kan skifte, farten kan variere, men det viktigste er å ikke miste retningen på hvor du vil. Vi vil fortsette å utvikle kommunen til et trygt og attraktiv sted å bo og etablere seg, bygget på framtidsoptimisme og sterke fellesskap. Arbeiderpartiet har alltid vært et styringsdyktig parti i Lørenskog, og vi er trygge på at vi også kan styre kommunen godt framover.

Bergheim Ragnhild, ordfører (Ap), Lørenskog